Hoe ver staat het met de uitvoering van het Medicomut-akkoord? Vraag in de Kamercommissie Gezondheid

Geplaatst op 18 mei, 2022 om 14:18

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2022-23 beoogt de huisartsenpraktijk om het gezondheidssysteem tegen globale gezondheidscrisissen weerbaar te maken. De inzet van zorgondersteunend personeel moet hiertoe bijdragen. Verder voorziet het akkoord een financiële tegemoetkoming verbonden aan de organisatie van de praktijk. Open Vld-fractieleider Maggie De Block vroeg in de Kamercommissie Gezondheid hoe ver het staat met de uitvoering van het zogenaamde Medicomut-akkoord.

De Block : “De voorbije twee jaren hebben onze  huisartsen, net zoals iedereen die actief is in de gezondheidszorg, het beste van zichzelf gegeven. Tijdens de pandemie zijn er reeds verschillende maatregelen genomen om de werkdruk van de huisartsen te verminderen. Ik denk hierbij concreet aan de vergoeding voor teleconsultaties. De druk blijf echter hoog en we moeten hierop blijven inzetten.”

 

Versterking van de huisartsenpraktijken

De huisartsenpraktijken dienen verder versterkt te worden. Dat kan bijvoorbeeld door de inzet van zorgondersteunend personeel. Op die manier kunnen de artsen zich concentreren op hun kerntaken. “Het is goed dat het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen rekening houdt met de verzuchtingen van de huisartsen en dat zij een voorstel zullen uitwerken dat het team rond huisartsen kan versterken” aldus De Block.

In het nationaal akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen is voorzien in een financiële ondersteuning voor de inzet van zorgondersteunend personeel.  Belangrijk is ook dat de wettelijke basis voor de uitwerking van het Medicomut- akkoord geactualiseerd wordt. De minister heeft bevestigd dat dat dit zal gebeuren.