Hogere uitkering voor mensen die arbeidsongeschikt raakten door beroepsziekte of arbeidsongeval

Geplaatst op 03 juli, 2015 om 00:00

In het kader van het sociaal overleg en de verdeling van de welvaartsenveloppe zorgt Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ervoor dat de uitkeringen verhogen voor een aantal mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt door beroepsziekte of arbeidsongeval. De maatregel heeft vandaag groen licht gekregen op de ministerraad.

De regering geeft op deze manier aan zo’n 162.700 mensen met de laagste uitkeringen extra steun en verhoogt hun koopkracht.

Gepensioneerden die tijdens hun carrière arbeidsongeschikt geraakt zijn als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval, krijgen maandelijks een vaste uitkering. De minima en de forfaitaire bedragen worden vanaf 1 september 2015 verhoogd met 2%.

Daarnaast verhoogt de uitkering ook met 2% voor mensen die in 2009 en in 2010 arbeidsongeschikt werden als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval. Wie arbeidsongeschikt geraakt is in 2009, krijgt een hogere uitkering vanaf 1 september 2015. Wie arbeidsongeschikt geraakt is in 2010, krijgt een hogere uitkering vanaf 1 januari 2016