Horen is een belangrijk zintuig!

Geplaatst op 12 mei, 2022 om 13:36

In haar rapport 333 formuleert het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een aantal aanbevelingen over de terugbetaling van implantaten bij gehoorverlies.

Fractievoorzitter in de Kamer Maggie De Block is verheugd dat er verdere stappen gezet worden inzake de terugbetaling van implantaten bij gehoorverlies.

 

In België gebruiken ongeveer 455 000 personen hulpmiddelen voor gehoorverlies. In 2018 bedroeg het jaarlijkse RIZIV budget voor hoorapparaten en implantaten meer dan 80 miljoen euro. Dit budget omvat zowel de terugbetaling van de klassieke hoorapparaten als van de gehoorimplantaten. “Door de snel veranderende technologie wordt het aandeel van de implantaten steeds groter. Het is van belang dat de terugbetalingscriteria en het beleid, deze evolutie op de voet volgt,” aldus Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block. “ Steeds meer mensen zijn slechthorend of zelfs doof, het is dan ook belangrijk dat we hiermee op een moderne manier omgaan. Het in kaart brengen van de meest relevante gegevens zou al een stap in de goede richting zijn. Op basis daarvan kunnen de vergoedingsvoorwaarden door het RIZIV aangepast worden.”

 

De minister deelt het standpunt van De Block en gaf aan dat de Commissie voor de Terugbetaling van Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen in het RIZIV, KCE rapport 333 bestudeerd heeft. Het RIZIV neemt de nodige stappen om uitvoering te geven aan een aantal aanbevelingen van het  betrokken rapport. De beleidsdoelstelling is om drempels voor de toegang tot een gehoorimplantaat verder te verlagen. Bovendien wenst men te werken met registers om gegevens te verzamelen om de zorg op te verbeteren. Tot slot zoekt men naar een nieuwe prijsbepaling inclusief de vereiste van de nodige ondersteunde verzorging zoals logopedie en educatie om het gehoorimplantaat correct te gebruiken.

 

Maggie De Block :” Horen is een belangrijk zintuig. Ik ben tevreden om te vernemen dat de problematiek op de agenda van de verschillende stakeholders staat. Wat telt is dat de steeds groter wordende groep slechthorenden of zelfs dove mensen beter geholpen worden.”