Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden gaat op in twee grotere instellingen

Geplaatst op 22 juni, 2017 om 00:00

De opdrachten van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVZK) worden geïntegreerd in twee grotere openbare instellingen van sociale zekerheid. De ministerraad gaf het wetsontwerp hierover vandaag, 22 juni 2017, groen licht. Alle opdrachten rond sociale zekerheidsbijdragen gaan naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) zal de terugbetaling van de ziekte- en invaliditeitskosten op zich nemen.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Dit is opnieuw een stap in de redesign van de federale overheid. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden voert nagenoeg dezelfde opdrachten uit als de RSZ en de HZIV, maar op kleine schaal en voor een beperkt doelpubliek. Door de Kas te integreren in twee grotere instellingen, kunnen we het werk efficiënter organiseren en kunnen we meer doen voor de burger met de middelen die we hebben.”

De verdeling van de financiële middelen, de goederen en de wettelijke en contractuele rechten van de HVZK tussen de RSZ en de HZIV zal worden vastgelegd via een koninklijk besluit. De overdracht van het personeel zal gebeuren op 1 januari 2018.
Het voorontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden is een organisatie met 17 VTE. Ze staat in voor 1.200 zeevarenden, 27 reders (werkgevers) en 2.600 rechthebbenden (zeevarenden en hun personen ten laste).