Hulpmiddel in de maak voor huisartsen om ziekteverlof te bepalen bij acht aandoeningen

Geplaatst op 26 oktober, 2018 om 13:00

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) heeft het Nationaal College voor Sociale verzekeringsgeneeskunde de opdracht gegeven om voor acht ziektebeelden de duur van arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen.

“De richtlijnen zullen een hulpmiddel vormen voor artsen waaraan ze hun medische beoordeling kunnen aftoetsen. Iedereen mag op zijn 2 oren slapen. Het is nog altijd een individuele beslissing van de arts op basis van de medische toestand van de patiënt”, zegt minister De Block. “Op het terrein is er ook nood aan richtlijnen bij jonge artsen. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de expertise en kennis van de arts.”

Het is niet meer dan een richtlijn. Dit bestaat al in landen als Frankrijk en Zweden. “Een huisarts kent zijn of haar patiënt het best. Deze houvast rond minimumduur moet de patiënt net beschermen tegen willekeur. Er kan nog worden afgeweken van deze richtlijnen wanneer maatwerk nodig is op basis van individuele gevallen. Wie ziek is, moet de tijd krijgen om te genezen.” verduidelijkt De Block.

In een eerste fase zijn acht ziektebeelden gekozen. Zij liggen aan de basis van min of meer langere afwezigheden. Het gaat om lage rugpijn, problemen van de spiergroep rotator cuff, borstkanker, infarct, milde depressie en burn-out, carpal tunnel (beknelling van een zenuw in de pols) en knieprothese. Die laatste twee zijn postoperatieve ongeschiktheden.

In de volgende fase, die momenteel loopt, worden de richtlijnen opgesteld. Daarvoor wordt via een studie een wetenschappelijke consensus gevormd bij de artsen. De artsen zullen ten vroegste in december bevraagd worden.

Minister De Block wil de resultaten nog tijdens deze legislatuur, maar de implementatie van de richtlijn zal zich uitstrekken tot een stuk in de volgende regeertermijn.