Ierland sluit zich aan bij de BeneluxA-samenwerking

Geplaatst op 22 juni, 2018 om 15:00

Ierland treedt toe tot het BeneluxA-initiatief dat streeft naar lagere prijzen voor weesgeneesmiddelen. Samen met België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Oostenrijk zal het onderhandelen met farmaceutische bedrijven. De vijf landen zullen ook informatie delen en samenwerken op het gebied van innovatie.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Vier jaar geleden onderhandelde elk land nog alleen. Vandaag zijn we al met vijf om onze krachten te bundelen en zo de beste zorg te bieden aan onze patiënten met zeldzame ziekten. En ik hoop dat in de toekomst nog andere Europese landen zullen volgen. Want hoe meer patiënten we vertegenwoordigen, hoe beter onze stem zal worden gehoord in de onderhandelingen over de zeer dure innovatieve medicijnen .”

Ierland ondertekende vandaag de intentieverklaring Luxemburg tijdens een vergadering van de Europese ministers van Volksgezondheid onder Bulgaars voorzitterschap, in het Groothertogdom Luxemburg. Ierland heeft te maken met dezelfde problemen rond de toegang tot de vaak zeer dure innovatieve geneesmiddelen als de andere leden van BeNeLuxA en past dus perfect in de samenwerkingsovereenkomst. Ook de gezondheidszorgsystemen van deze landen vertonen voldoende gelijkenissen om een samenwerking mogelijk te maken.

Op initiatief van België werd een grensoverschrijdende aanpak samen met Nederland voor het eerst besproken in december 2014 om op 20 april 2015 concrete invulling te krijgen. Het Groothertogdom Luxemburg en Oostenrijk sloten zich aan op respectievelijk 24 september 2015 en 17 juni 2016. Het project maakt ook deel uit van het Toekomstpact voor de patiënt dat minister De Block afsloot met de Belgische farmaceutische sector.

Horizon scanning

De BeNeLuxA-samenwerking beperkt zich niet tot de gemeenschappelijke onderhandelingen over prijsvaststelling. België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland werken bijvoorbeeld nauw samen inzake horizon scanning in de geneesmiddelensector. Ontwikkelingen in de farmaceutische sector kunnen een enorme impact hebben op het gezondheidszorgbeleid van een land, bijvoorbeeld omdat ze een antwoord bieden op een belangrijk maatschappelijk gezondheidsprobleem en/of omdat ze duur zijn en het gezondheidszorgbudget van een land dus onder druk kunnen zetten.

Door de “horizon” proactief en systematisch af te speuren – horizon scanning – kunnen overheden zich hier beter op voorbereiden en hun beleid sneller bijsturen, in het belang van de patiënt. Ze kunnen ook toekomstige uitgaven beter budgetteren. De leden van BeNeLuxA voeren ook evaluaties uit van de therapeutische waarde van nieuwe technologieën in de gezondheidssector (Health Technology Assessments) om hun plaats in het bestaande therapeutische arsenaal te bepalen.

Lagere prijzen

Weesziektes zijn zeldzame ziektes die minder dan vijf op honderdduizend mensen treffen. Momenteel zijn ongeveer 8.000 weesziektes bekend waarvoor er amper 150 geneesmiddelen op de markt zijn. Naar schatting lijden 30 miljoen Europeanen aan één van die 8.000 weesziektes. Omdat de investering in het onderzoek naar een geneesmiddel een hoge kostprijs met zich meebrengt en de doelgroep bij weesgeneesmiddelen zeer klein is, zeker in klein landen, ligt de prijs van weesgeneesmiddelen doorgaans zeer hoog.

Vroeger onderhandelde elk land apart over de prijs van die geneesmiddelen. Door de krachten nu te bundelen, vertegenwoordigen de vijf landen van BeNeLuxA meer patiënten en kunnen ze betere voorwaarden afdwingen bij prijsonderhandelingen. De betrokken farmaceutische bedrijven halen hier ook voordelen uit : ze hoeven voor vijf landen maar één gemeenschappelijk aanvraagdossier voor te bereiden en hebben meteen toegang tot een groter aantal patiënten. Verschillende farmaceutische bedrijven hebben al deelgenomen aan het proefproject en andere landen hebben al hun belangstelling kenbaar gemaakt.

Meer weten over de BeNeLuxA-samenwerking

De website www.beneluxa.org biedt algemene informatie over de samenwerking, de verkregen resultaten, wetenschappelijke verslagen en de samenwerkingsovereenkomsten ondertekend door de verschillende landen.