Indra Dewitte, Het Belang van Limburg, Iedereen betaalt

Geplaatst op 29 oktober, 2016 om 00:00

Deze keer het idee om werkgevers mee te laten opdraaien voor een deel van de kosten van langdurig zieken. Daarbij zouden bedrijven tot 10% van de uitkering tussen de tweede en de zevende maand moeten ophoesten. Nu betalen ze enkel de eerste maand loon van elke werknemer, daarna krijgen die een uitkering van de overheid. De Block opent met haar voorstel een ernstig maatschappelijk debat, namelijk voor welk systeem kiezen we in dit land? Hoe houden we de sociale zekerheid betaalbaar en zijn we met z’n allen bereid om daar mee onze schouders onder te zetten? Dat ook de werkgevers daar een steentje toe bijdragen is niet meer dan rechtvaardig. Bovendien voorziet het plan De Block in de vrijstelling voor KMO’s met een beperkt aantal werknemers. Pag. 2