Inhaalpremie voor invaliden verhoogt met 160 euro

Geplaatst op 13 maart, 2015 om 14:22

De inhaalpremie die invaliden jaarlijks ontvangen, stijgt op 1 mei van 308,09 € naar 468,09 €.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, voert hiermee één van de eerste afspraken tussen de sociale partners over de welvaartsenveloppe uit. De maatregel kreeg vandaag groen licht op de ministerraad.

Mensen die al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, krijgen deze “inhaalpremie” als een soort vakantiegeld. Zij ontvangen de premie elk jaar in mei.

De maatregel staat in een koninklijk besluit.

De ministerraad heeft een tweede maatregel van de minister van Sociale Zaken goedgekeurd.

De daguitkering voor mensen die arbeidsongeschikt zijn stijgt. De maximumbedragen verhogen vanaf 1 april met 1,25% (van 78,96 € naar 79,95 €). De minimumbedragen verhogen vanaf 1 september met 2%.

Tot slot stijgt de invaliditeitsuitkering van mensen die ziek geworden zijn tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 met 2%. Deze verhoging gaat in op 1 januri 2016 op het ogenblik dat deze mensen al zes jaar ziek zijn.

Ook deze maatregel voert minister De Block in met een koninklijk besluit.