Interculturele bemiddeling in de zorg: bijna 7.000 tussenkomsten vanop afstand in 2018

Geplaatst op 11 december, 2018 om 14:13

Bijna 7.000 keer in de eerste elf maanden van 2018: zo vaak kwam een interculturele bemiddelaar tussen vanop afstand om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten te ondersteunen. Gisteren organiseerde wijkgezondheidscentrum Daenshuis in Aalst een demonstratie van het nieuwe videoconferentiesysteem.

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe technologie de zorg voor patiënten kan ondersteunen. Interculturele bemiddelaars helpen in ons land al meer dan een kwarteeuw om de kloof tussen zorgverleners en patiënten met een andere achtergrond in onze ziekenhuizen te overbruggen. Dankzij dit beveiligde systeem voor videoconferentie kunnen we die ondersteuning nu ook aanbieden buiten de ziekenhuismuren.”

Vandaag zijn er zowat 100 interculturele bemiddelaars in ons land die samen 23 verschillende talen spreken. Hun rol is om de taal- en cultuurbarrières die soms bestaan tussen zorgverleners en patiënten zoveel mogelijk op te lossen. De eerste bemiddelaars gingen in 1999 aan de slag in de ziekenhuizen. Sinds kort kunnen ze vanop afstand ook ingezet worden in de eerste lijn, bijvoorbeeld in wijkgezondheidscentra. Eind 2016 voerden de FOD Volksgezondheid en het Riziv daartoe een nieuw, beveiligd platform voor videoconferentie in dat steeds vaker wordt gebruikt.

Wijkgezondheidscentra

Van 1 januari 2018 tot en met 30 november 2018 werd het videoconferentiesysteem 6.867 keer gebruikt. In 57% van de gevallen ging het over ziekenhuizen die de hulp van een intercultureel bemiddelaar uit een ander ziekenhuis vanop afstand inriepen. In 30% van de gevallen maakte een wijkgezondheidscentrum gebruik van de dienst, in 11% een medische dienst van een opvangcentrum voor vluchtelingen en in 2% een huisarts of arts van Dokters van de Wereld. De meeste gevraagde taal was Modern Standaard-Arabisch, voornamelijk voor patiënten die recent uit Syrië of Irak naar ons land kwamen.

Daarnaast komen de interculturele bemiddelaars ongeveer 110.000 keer per jaar fysiek tussen tijdens consultaties in een ziekenhuis.

Uitbreiding in 2019

Zowel patiënten die het Nederlands of het Frans niet goed machtig zijn als zorgverleners ervaren de ondersteuning door een bemiddelaar vanop afstand als een belangrijke meerwaarde tijdens consultaties. De voorbije weken voerden de FOD Volksgezondheid en het Riziv een uitgebreide analyse van het nieuwe videoconferentiesysteem uit om het gericht te kunnen verbeteren. Aan de hand van de feedback van zorgverleners wordt de gebruiksvriendelijkheid van het systeem ook verbeterd.

In 2019 breidt minister De Block het systeem uit, zowel met extra bemiddelaars als met extra talen. Het accent zal daarbij liggen op die talen waar een grote behoefte aan bestaat door de instroom van vluchtelingen, zoals Arabisch, Dari, Farsi en Somalisch.

Voor meer informatie over interculturele bemiddeling in de zorg: www.intercult.be.