Internationale waardering voor Belgisch model van samenwerking tussen overheid en farma-industrie

Geplaatst op 06 juni, 2016 om 00:00

De samenwerking tussen de Belgische overheid en biotech-bedrijven, vooral uit de farma-industrie, verwerft stilaan wereldfaam. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is van maandag 6 tot en met woensdag 8 juni 2016 als gastspreker aanwezig op de BIO International Convention in San Franscisco, Californië in de Verenigde Staten.  Zij zal er aan collega’s ministers en aan biotech-bedrijfsleiders van over de hele wereld toelichting geven over de manier waarop in ons land overheid en farma-bedrijven de handen in elkaar slaan.

Maggie De Block: “Ons Toekomstpact voor de patiënt, het Belgisch samenwerkingsmodel tussen overheid en industrie enerzijds en tussen meerdere EU-landen en de industrie anderzijds, krijgt waardering vanuit het buitenland. Ik ben daar fier op. We hebben ons motto “eendracht maakt macht” in realiteit omgezet ten voordele van onze patiënten. Het motiveert enorm als je hoort dat daarvoor vanuit andere landen grote belangstelling is.” Op de Amerikaanse BIO International Convention verzamelen meer dan tweeduizend bedrijven in biotechnologie zoals farmabedrijven, academische instellingen, overheidsinstellingen en andere organisaties uit 34 verschillende landen. Naast een gigantische beurs waarop ook een Belgische stand gebouwd is, zijn meetings, seminaries enz voorzien. Tijdens één van deze vergaderingen zal minister De Block haar Toekomstpact voor de patiënt voorstellen aan buitenlandse ministers van volksgezondheid, innovatie, wetenschappen, ondernemers, economie enz. Op het San Francisco BIO-programma staan ook ontmoetingen met bedrijfsleiders van kleine biotechfirma’s. Zij zullen aan de Belgische minister vooral de laatste nieuwe projecten in mobile health applicaties voorstellen. Maggie De Block: “Ons doel is patiënten, nu en in de toekomst, zo snel mogelijk toegang te geven tot innovatieve en weesgeneesmiddelen en tegelijkertijd de biotech-industrie een stabiel investeringskader te bieden. En daarin slagen we.”

Resultaten

Minister De Block heeft haar “Toekomstpact voor de patiënt” eind juli 2015 voorgesteld. Nog geen jaar later zijn de eerste resultaten zichtbaar. De geneesmiddelenfactuur voor de patiënten is in 2015  gedaald met 13 miljoen euro voor de patiënt en met bijna 30 miljoen voor de overheid. Wat de toegankelijkheid van geneesmiddelen betreft, is één van de objectieven van het pact  betere voorwaarden te bekomen voor weesgeneesmiddelen zodat ze betaalbaarder worden en beschikbaar zijn voor meer patiënten. Minister De Block streeft daarom naar samenwerkingsverbanden met andere Europese landen.

Maggie De Block: “ Na Nederland in april 2015 heeft het Groot Hertogdom Luxemburg in september vorig jaar het weesgeneesmiddelenprotocol vervoegt. En we praten verder met nog meer landen.”

Op Europees vlak is België is absolute koploper in klinische proeven en op wereldvlak nummer twee. Jaarlijks krijgen 2% van de Belgische patiënten vroegtijdig toegang tot innovatieve geneesmiddelen door deel te nemen aan deze proeven. Maggie De Block: “We willen aan de top blijven en hebben daarom een budgettair stabiel kader uitgewerkt voor de industrie met onder andere een verlaging van 13% op de omzetbelasting. Bedoeling is dat de farmaceutische bedrijven hier blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.” De farma-industrie heeft in 2015 2,6 miljard euro in ons land geïnvesteerd; dat is 5,5% meer dan in 2014. In april 2016 hebben twee bedrijven, Johnson and Johnson en Sanofi bovendien extra investeringen in ons land aangekondigd.