Is het nationaal actieplan tegen antimicrobiële resistentie in zicht?

Geplaatst op 29 september, 2021 om 11:27

“Stel, u hebt een infectieuze sepsis en er is geen werkend antibioticum beschikbaar. In dat geval kan de afloop bijzonder fataal zijn”, zo weet Maggie De Block.

Tijdens haar legislatuur legde ze de basis voor een nationaal actieplan in de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR). Zij pleegde overleg met de deelstaten, hield een inspectiebezoek met de ECDC en organiseerde een ‘policy dialogue’ met de stakeholders. De huidige minister zet dit werk verder.

 

Voor de strijd tegen antimicrobiële resistentie is er een ruim draagvlak in de samenleving. Dat bleek reeds tijdens de ‘policy dialoog’ van 2018 met ruim 50 deelnemers zowel uit de sector van de humane als dierengeneeskunde, in kader van de One Health benadering. Zij wisselden van gedachten over welke strategie en maatregelen België tegen antibiotica resistentie kan nemen.

 

Op basis van de conclusies uit de voorbereidende oefeningen in de vorige legislatuur kwam een ontwerp van nationaal actieplan in de strijd tegen AMR tot stand. Dat werd afgelopen zomer voorgelegd voor publieke consultatie. Maggie De Block bevroeg de minister van Volksgezondheid over het resultaat van deze raadpleging. Het betrokken middenveld met organisatie zoals EBP PracticeNet, de Belgische Vereniging van Ziekenhuishygiëne, Natuurpunt, BeMedTech, de Boerenbond, etc. hebben het ontwerpplan enthousiast onthaalt.

 

In de tweede helft van november vindt de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) plaats. “In belang van de volksgezondheid van ons land zal het goed zijn om tegen dan een goedgekeurd actieplan AMR te hebben, besluit De Block. Zo blijven we bij de landen die het leiderschap voeren om deze belangrijke gezondheidscrisis aan te pakken.” Eerder benadrukte ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het belang om tot actieplannen in de strijd tegen AMR te komen.