Jasper D’Hoore, De Tijd, Meer dan 8 op de 10 nieuwe jobs minstens halftijds

Geplaatst op 13 oktober, 2017 om 00:00

Toch wijzen de cijfers volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) uit dat de taxshift van de federale regering werkt. ‘Het verlagen van de werkgeversbijdragen heeft effect’, zegt ze. Op 1 april zagen de bedrijven de bijdragen voor de sociale zekerheid die ze boven op het loon van hun werknemers betalen, dalen van 33 naar 30 procent. Begin volgend jaar treedt de volgende schijf van de taxshift in werking, waardoor de werkgeversbijdragen dalen van 30 naar 25 procent. ‘Dat is een lastenverlaging van 700 miljoen euro’, zegt De Block. Pag. 6