Jasper D’Hoore, De Tijd, Ook huisarts mag zieke naar werk begeleiden

Geplaatst op 26 mei, 2017 om 00:00

Eind vorig jaar zaten 400.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis, een record. De federale regering probeert die voortdurende toename te stoppen. Zo heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) eerder beslist dat langdurig zieken die volgens artsen nog kunnen werken een re- integratietraject moeten krijgen. … Tot nu toe konden enkel de adviserende geneesheer van het ziekenfonds en de preventiearts van het bedrijf zo’n re-integratietraject opstarten. Vanaf 20 juni kunnen ook huisartsen dat doen, heeft De Block beslist. ‘De huisarts staat het dichtst bij de patiënt en kan vaak, samen met die patiënt, het best oordelen of een langdurig zieke weer aan het werk kan als de werkomstandigheden wijzigen’, zegt ze. Pag. 6