Jasper D’Hoore, De Tijd, Opnieuw zorgwekkende toename langdurig zieken

Geplaatst op 13 april, 2017 om 00:00

In een recent rapport wees het Riziv op verschillende redenen voor de toename. Een eerste is de vergrijzing, waardoor er meer oudere werknemers zijn. Een tweede reden is de forse stijging van het aantal psychosociale aandoeningen. Het aantal dertigers dat met een burn-out thuiszit, is de voorbije vijf jaar tijd verdubbeld. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is zich bewust van het probleem. ‘Het bewijst dat ons beleid, waarbij we inzetten op de re-integratie van langdurig zieken naar werk, nodig is’, zegt ze. De overheid is eind vorig jaar begonnen met het begeleiden naar werk van zieken die volgens artsen nog kunnen werken. Pag. 1