Jasper D’Hoore, De Tijd, Tot 4.000 euro boete voor bedrijf dat zieke werknemer niet helpt

Geplaatst op 16 februari, 2017 om 00:00

In het federale regeerakkoord werd afgesproken om zowel werknemers als werkgevers te ‘responsabiliseren’ bij hun re-integratie naar de werkvloer. Over hoe dat precies moest gebeuren, raakten de federale meerderheidspartijen het evenwel niet eens. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft nu een nieuw voorstel klaar. … Uit het voorstel, waar De Tijd de hand op kon leggen, blijkt dat De Block boetes wil invoeren voor werkgevers die te weinig meewerken bij de terugkeer van hun zieke werknemers. Ook moeten ze hun medewerking verlenen aan het reintegratietraject en moeten ze werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Omdat zulke maatregelen zeker van kleine bedrijven een serieuze inspanning vergen, wil De Block kmo’s ontzien. … Ook zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie worden gesanctioneerd. Eerder werd duidelijk dat ze een deel van hun uitkering verliezen. … Dat is deels een verstrenging, maar deels ook een versoepeling tegenover de huidige regels. Wie nu weigert langs te gaan bij een geneesheer van het ziekenfonds verliest zijn hele uitkering. Pag. 5