Jasper D’Hoore, De Tijd, Ziekenfondsen kregen 235 miljoen meer dan nodig

Geplaatst op 14 januari, 2017 om 00:00

Tussen 2002 en 2011 hebben de ziekenfondsen meer gekregendan ze nodig hadden, blijkt uit een doorlichting van het Rekenhof. ‘Alle ziekenfondsen samen boekten een overschotvan 235,3 miljoen euro. Dat stemt overeen met 2,55 procentvan de ontvangen middelen’ Sinds 2012 hebben de regering-Di Rupo en de regering-Michel de administratievergoeding van de ziekenfondsenbevroren. De komende jaren moeten ze zelfs 120 miljoen euro besparen. ‘We hebben maatregelen genomen omdat bleek datde ziekenfondsen te veel kregen’, zegt minister van SocialeZaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Pag. 3