Jasper D’Hoore, De Tijd, 'Ziekenhuizen hebben belang bij zo veel mogelijk zieke mensen'

Geplaatst op 22 juli, 2017 om 00:00

Toen minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) besliste om bevallen vrouwen al na drie dagen naar huis te sturen in plaats van na vijf dagen, werd ze door velen verketterd. Terwijl veel buitenlandse ziekenhuizen en ook wij dat al lang zo doen. Sommigen spreken in die zin over ‘Belgian hospitalitis’. We hebben de neiging alles in het ziekenhuis te willen doen, terwijl in het buitenland veel meer wordt gezocht naar hoe ze dingen buiten het ziekenhuis kunnen doen.’ … ‘We moeten een ideale mix zoeken. In de gezondheidszorg spreken we over ’triple aim’. Hoe kunnen we tegelijk de kwaliteit van de zorg verhogen, de gezondheid van de mensen verbeteren en de kosten verlagen? Dat betekent dat we de snelle service en de vlotte toegankelijkheid deels moeten inruilen voor betere kwaliteit. Daarom wil Maggie De Block ziekenhuizen laten samenwerken in netwerken en ze heeft daarvoor een pico bello plan afgeleverd. In plaats van 100 ziekenhuizen willen we evolueren naar 25 ziekenhuisnetwerken. Patiënten zullen daardoor niet altijd meer in hun ziekenhuis terechtkunnen voor een ingewikkelde ingreep en ze zullen iets verder moeten rijden. Maar ze krijgen wel betere zorg.’ Pag. 10