Jean-Marie Segers, Artsenkrant, Uniform zorgpad hartfalen in West-Vlaanderen

Geplaatst op 26 mei, 2017 om 00:00

Voor de behandeling van hartfalen zijn er duidelijke Europese richtlijnen, maar hun toepassing kan tussen artsen toch verschillen, zowel in eerste als in tweede lijn. Een nauwere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners thuis en in het ziekenhuis kan dus alleen maar voordelen bieden, met een betere prognose en levenskwaliteit voor de patiënt als gevolg. Een betere coördinatie tussen eerste en tweede lijn, en tussen de ziekenhuizen onderling, is trouwens een van de belangrijkste doelstellingen van onze minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Na een succesvolle samenwerking rond het preoperatief beleid is dit het tweede transmurale samenwerkingsproject in de regio Zuid- en Midden-West- Vlaanderen. Deze schaalvergroting is een mooi staaltje van multidisciplinaire aanpak, die wellicht ook in de toekomst voor andere courante pathologieën kan worden uitgewerkt. Pag. 6