JM Segers, Artsenkrant, Maggie De Block verkiest scalpel boven botte bijl

Geplaatst op 30 september, 2016 om 00:00

Op het jaarlijkse openingscollege van politicologie aan de UGent pleitte Maggie De Block zowel voor hervormingen als voor besparingen om de sociale zekerheid de volgende jaren betaalbaar te houden. Een onmogelijke opgave? Niet volgens de pragmatische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Maatwerk met de scalpel moet er voor zorgen dat de patiënt (in casu de sociale zekerheid) de operatie overleeft. … Onze sociale bescherming is een veelkoppig monster geworden. Ze zorgt niet alleen voor de pensioenen en de gezondheidszorg, maar ook voor uitkeringen aan werklozen, zieken en invaliden, arbeidsongevallen, beroepsziekten en leeflonen. Alles samen goed voor een jaarlijks budget van 97 miljard euro! (Ter vergelijking: het budget van Justitie bedraagt ‘slechts’ twee miljard euro.). … De Block benadrukt in de eerste plaats de hervorming in de uitkering voor langdurig zieken. Op dat vlak is de evolutie bijzonder zorgwekkend: uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid zullen in 2017 die van werkloosheid overtreffen (7,96 vs 7,79 miljard euro), terwijl een enquête van het Vlaams Patiëntenplatform er op wijst dat 80% van de langdurig zieken graag terug aan het werk wil. Daarom heeft de minister een re-integratietraject en versterkende maatregelen uitgewerkt. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over zware ziekten en herstelling van voorbijgaande aandoeningen. … Maggie De Block besloot haar betoog met de opmerking dat ze nog maar halfweg haar mandaat zit, en dat haar partij er op aandringt om voor 2018 een budget in evenwicht te hebben: “We kunnen niet langer de factuur doorschuiven naar de volgende generatie en moeten op zoek gaan naar een compromis dat voor alle partijen aanvaardbaar is, ook voor de mijne. Dat is niet de makkelijkste keuze,maar wel een moedige.” En als men haar vraagt hoe ze het vol houdt, antwoordt ze: “Optimism is a moral duty.” Pag. 44