Jobstudenten mogen 475 uren werken in de plaats van 50 dagen

Geplaatst op 07 juli, 2016 om 00:00

De regering heeft een aantal maatregelen goedgekeurd die studentenarbeid versoepelen. Studenten mogen vanaf 1 januari 2017  jaarlijks 475 uren studentenarbeid uitvoeren in de plaats van 50 dagen. En vanaf 1 juli 2016 mogen studenten kiezen of ze werken onder het studentenstatuut of als gelegenheidsarbeider.

In 2015 heeft de Rijksdienst Sociale Zekerheid 480.000 jobstudenten geregistreerd in ons land. De maatregelen zijn uitgewerkt door vice-premier en minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en door staatssecretaris voor de Strijd tegen sociale fraude Philippe De Backer.

475 uren studentenarbeid

Studenten mogen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 475 uren werken in de plaats van de vroegere 50 dagen. Voordien hadden jobstudenten jaarlijks recht op  50 “voordelige’ dagen” waarop ze tegen verminderde sociale bijdragen  mochten werken; vanaf dag 51 waren de normale bijdragen van toepassing. Maar als een student vier uur presteerde op een dag, dan werd toch een volledige dag van het quotum van 50 dagen afgetrokken.

De nieuwe regeling, in uren, geeft aan de student en aan zijn werkgever meer flexibiliteit en is ook correcter. Een student kan enkel op piekmomenten worden ingezet gedurende bijvoorbeeld drie uren en dan worden enkel die drie uren geteld en niet langer een hele dag.

Maggie De Block: “De omvorming naar uren is logisch en fair voor onze werkende studenten. Zij dragen de economie van morgen en we moeten de situatie voor hen verbeteren en versoepelen waar mogelijk.”

Daarnaast houdt de regering ook rekening met de realiteit dat veel studenten seizoensjobs doen en dat een dag in de horeca of in andere seizoenswerk snel langer duurt dan acht uren. Vandaar de versoepeling naar 475 uren in de plaats van 400 uren of 50 dagen van 8 uren.

Kris Peeters: De cijfers hebben aangetoond dat een bepaald aantal jongeren die het quotum van 50 dagen halen, vandaag reeds meer dan 8 uur per dag werken. Dat kan het geval zijn bij bijvoorbeeld overuren of flexibele uurroosters. Bij de omzetting van dagen naar uren, is het daarom logisch dat we hier rekening mee houden, zodat geen enkele student achteruitgaat. Maar in de praktijk maakt nu maar 3,5 procent van de studenten volledig gebruik van die 50 dagen, zo blijkt uit de statistieken. De flexibilisering naar 475 uren zal dus ruim volstaan. “ Het nieuwe systeem treedt in werking op 1 januari 2017.

Philippe De Backer: “Voor onder andere de studenten die in de horeca werken, is dit goed nieuws. Door het systeem te versoepelen, kunnen de studenten zelf kiezen om flexibeler te werken.” De applicatie voor smartphone  Student@work die momenteel in dagen werkt, zal vanaf 1 januari 2017 ook met uren functioneren. Deze app is gelanceerd in februari 2015. Jobstudenten kunnen met de app 24/7 nagaan hoeveel voordelige dagen / uren hen nog resten.

Student of gelegenheidsarbeider

Eerder dit jaar keurde de ministerraad nog een nieuwe regeling goed in verband met gelegenheidsarbeid door studenten. Studenten moesten voordien eerst 50 dagen onder het studentenstatuut werken en pas daarna konden ze als gelegenheidsarbeider ingezet worden. Vanaf 1 juli 2016 kunnen werkgever en student kiezen en kan de student vanaf dag één aan het werk als gelegenheidsarbeider. Deze regeling zorgt ervoor dat een werkgever de student zeer flexibel  kan oproepen om gelegenheidswerk te doen.