Kinderen met overgewicht: 5 miljoen euro voor bezoek aan diëtist

Geplaatst op 29 april, 2019 om 10:46

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block trekt 5 miljoen euro per jaar uit voor de terugbetaling van een bezoek aan de diëtist voor kinderen met overgewicht. Ze zullen twee jaar lang een traject van 10 raadplegingen kunnen volgen. Vandaag 29 april 2019 keurde het verzekeringscomité van het RIZIV deze maatregel goed.

Overgewicht en obesitas veroorzaken tal van gezondheidsproblemen, zoals het ontwikkelen van chronische ziekten, spierziekten en bepaalde kankers. In België lijdt een op de vijf 55- tot 74-jarigen aan obesitas. Tussen 2006 en 2014 steeg het aantal kinderen met overgewicht en obesitas van 11 naar 15% bij de jongens en van 8 naar 11% bij de meisjes.

Beter voorkomen dan genezen

Overgewicht op jonge leeftijd is vaak de voorbode van chronische zwaarlijvigheidsproblemen op latere leeftijd, met als gevolg meer risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ingrijpen in de voeding van kinderen tot aanzienlijk gewichtsverlies leidt en dus tot een vermindering van het risico. Gewichtsproblemen aanpakken bij kinderen is dan ook cruciaal.

Tweejarig traject

Kinderen met overgewicht zullen een tweejarig traject kunnen volgen, wat overeenkomt met tien terugbetaalde raadplegingen bij de diëtist van minstens een half uur elk. De pediater of huisarts zal deze sessies kunnen voorschrijven, zij spelen beiden een centrale rol in de opvolging van de patiënten. Minister De Block: “Zo maken we een bezoek aan een diëtist toegankelijker en garanderen we een duurzame behandeling voor de patiënten”.

Kinderen van 6 tot 17 jaar

Met deze maatregel wil minister De Block de drempel om professionele hulp te zoeken voor kinderen met overgewicht en hun ouders zoveel mogelijk verlagen. Naar schatting zullen per jaar 75.000 kinderen van 6 tot 17 jaar hiervan kunnen genieten.

Langetermijnvisie

Minister De Block streeft naar een volledige terugbetaling voor kinderen en jongeren met overgewicht. De terugbetaling van de raadplegingen bij de diëtist vormt hierbij een eerste stap. De minister heeft nu het RIZIV gevraagd om verder te werken aan de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak tegen obesitas en overgewicht met bijhorende comorbiditeit. Deze aanpak wordt in sommige centra al aangeboden maar zonder duidelijk kader en vaak tegen een zeer hoog prijskaartje. Daarnaast zijn er ook hoog gespecialiseerde centra voor kinderen met ernstige obesitas (Zeepreventorium in De Haan, Clairs-Vallons in Ottignies).