Kinesitherapeuten: oproep om op individuele basis tariefzekerheid te garanderen aan de patiënt

Geplaatst op 27 februari, 2017 om 00:00

Alle kinesitherapeuten in ons land ontvangen volgende maand een uitnodiging van het Riziv om zich individueel te conventioneren. Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde de tekst van de individuele conventie vandaag goed. Door in te tekenen op de conventie, bieden kinesitherapeuten tariefzekerheid aan hun patiënten en kunnen zij zelf genieten van het sociaal statuut. Intussen werd ook het overleg over een nieuw akkoord met de artsen (huisartsen en specialisten) heropgestart.

De conventie voor de kinesitherapeuten voorziet onder andere in een toeslag met 1,01 euro voor huisbezoeken, een verhoging van de vergoeding voor eerste sessies met 25%, een kwaliteitspremie van 2.000 euro en de invoer van een vergoedbare tweede zitting voor patiënten op intensieve zorg en patiënten ouder dan 21 jaar met een hersenverlamming. De individuele conventie loopt tot 31 december 2017. Kinesitherapeuten hebben na ontvangst van de tekst één maand de tijd om aan te geven of ze intekenen op de overeenkomst of niet. Wie vorig jaar al geconventioneerd was en dat wenst te blijven, hoeft niets te doen.

In het kader van de individuele overeenkomst is ook besloten om nog dit jaar een langetermijnvisie voor de sector uit te werken. Tegen het najaar zal een werkgroep met alle betrokkenen een actieplan daarover voorstellen.

Artsen
Vrijdagavond 24 februari kwam de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) opnieuw samen. Ook minister De Block was aanwezig. De vergadering verliep in een constructieve sfeer en alle partijen kwamen overeen om het overleg herop te starten. De bedoeling is om tegen eind maart een tariefovereenkomst tot 31 december 2017 af te sluiten. In afwachting daarvan roepen de artsensyndicaten hun leden op om de huidige tarieven te respecteren, in het belang van de patiënt.