Knack, Minister De Block: ‘Patiënt beter beschermen’

Geplaatst op 05 oktober, 2016 om 00:00

Artsen in niet-erkende ziekenhuizen moeten over de juiste diploma’s beschikken en ingeschreven zijn bij de Orde der Artsen, waardoor ze gehouden zijn aan een deontologische code. Om de patiënt beter te beschermen, werkt de federale regering een algemeen kwaliteitskader voor zorgpraktijken uit. De term ‘zorgpraktijken’ moet volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ruim worden opgevat en gelden voor de individuele praktijken van artsen, groepspraktijken, privéziekenhuizen en erkende ziekenhuizen. ‘Door een minimaal normenkader op te leggen aan al die praktijken, naargelang van het risiconiveau van de ingrepen die ze stellen, zullen we de patiënten een betere garantie van kwaliteitsvol handelen kunnen bieden.’ … De minister benadrukt dat zij geen gezondheidszorg met twee snelheden wil, zoals in de VS, waar vermogende mensen zich een betere behandeling kunnen permitteren. ‘Dat soort ontwikkelingen moeten we in België verbieden. Ons systeem is gebaseerd op solidariteit en dat zorgt er ook voor dat het budgettair overeind blijft met een goede kwaliteit.’ Pag. 67