Kris Vanmarsenille, Gazet van Antwerpen, Een werk van lange adem

Geplaatst op 07 oktober, 2016 om 00:00

Als er de volgende weken en maanden gediscussieerd moet worden over onze sociale zekerheid, laten we dat dan in een andere stijl doen dan die waarin CM-voorzitter Luc Van Gorp de discussie geopend heeft. Van Gorp hakte er meteen stevig in: minder geld voorde artsen, meer voor de verpleegsters en waag het niet om op onze werking te bezuinigen of we stappen uit het overleg. Voilà, de toon is gezet, en hij komt het niveau van de discussie niet bepaald ten goede. Gelukkig blijft minister van Volksgezondheid Maggie De Block rustig. Ze is bezig aan een herijking van de artsenlonen, liet ze weten, maar dat is “een werk van lange adem”. Pag. 2