Lancering app MyBEnefits: “Vlotter sociale voordelen voor de meest kwetsbaren”

Geplaatst op 23 januari, 2019 om 11:12

Wie recht heeft op sociale voordelen moet daar ook op kunnen rekenen. Naar schatting 2 miljoen burgers hebben recht op sociale voordelen. Maar het sociaal beleid geraakt nog te weinig tot bij deze meest kwetsbaren in onze samenleving. Daar willen Ministers De Block en De Backer verandering in brengen met de app MyBEnefits en via de automatische toekenning van sociale voordelen.

Naar schatting twee miljoen mensen hebben in ons land recht op sociale voordelen. Mensen in een financieel moeilijke situatie betalen bijvoorbeeld minder voor gas, water en elektriciteit. Gepensioneerden kunnen goedkoper reizen met het openbaar vervoer. Mensen met een beperking  kunnen rekenen op kortingen als ze naar een pretpark of museum gaan.

Drempels verlagen

Een attest aanvragen om te bewijzen dat je recht heb op zo’n sociaal tarief, verloopt vandaag enorm moeizaam. Bij duizenden organisaties moet een burger met sociaal statuut vandaag eerst een aanvraag doen om een korting of voordeel te krijgen. Vaak moeten ze een attest voorleggen, uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, de Federale Pensioendienst, het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, de mutualiteit of het OCMW.

Deze administratieve rompslomp zorgt voor een te hoge drempel, waardoor te veel kwetsbare groepen niet genieten van deze sociale voordelen. Daar brengen Minister van Sociale zaken Maggie De Block en Minister van Digitale Agenda en Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer verandering in. Met de app MyBEnefits kunnen mensen vanaf nu hun attest digitaal tonen.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “De applicatie MyBEnefits geeft kwetsbare burgers een nuttig instrument in handen. Het draagt bij tot het weghalen van drempels en een bredere toegang tot de aanvullende sociale rechten. Ik roep alle overheden en organisaties op om deze diensten te gebruiken waar mogelijk, in het belang van onze meest kwetsbare burgers.”

Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, belast met Administratieve Vereenvoudiging,: “Dankzij de app MyBEnefits hebben mensen hun attest altijd op zak en kunnen ze altijd rekenen op hun sociaal voordeel. Dankzij de app kan je het attest digitaal tonen en moet je geen tijd verliezen om te gaan aanschuiven aan een overheidsloket. Minder paperassen dankzij digitalisering.”

App als alternatief voor papieren attesten

Met de app MyBEnefits kunnen Belgische burgers voortaan zelf onmiddellijk online een attest aanvragen en voorleggen. De mobiele app, of de bijhorende online toepassing, toont in enkele klikken de actuele situatie met het specifieke sociaal statuut en de postcode van de woonplaats. Veilig inloggen gebeurt via de e-ID, ITSME of een eenmalige tijdelijke code.

Duizenden organisaties zoals lokale overheden, sportfaciliteiten, musea en cultuurcentra… kunnen op hun beurt de situatie van de burger onmiddellijk verifiëren. Dit gebeurt met een computer of smartphone, via een unieke QR-code of numerieke code. De kans op fraude, administratieve vergissingen en vertragingen is minimaal.

Digitaal is goed, automatisch is beter

De Belgische sociale zekerheid faciliteert sinds 2016 ook een volledig automatische toekenning van sommige sociale rechten in tientallen steden, gemeenten en OCMW’s, bij nutsbedrijven, openbaar vervoer, cultuuraanbod… Organisaties krijgen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), en via de FOD Economie voor nutsbedrijven, een elektronisch bericht dat de burger recht geeft op het voordeel.

 

Beschikbaarheid:

Play store voor android: MyBEnefits

URL voor alle toestellen:  www.mybenefits.fgov.be