Lancering ikwilaanwerven.be: de gids voor startende werkgevers

Featured Video Play Icon
Geplaatst op 02 mei, 2019 om 12:08

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) lanceert ikwilaanwerven.be en daarbij een persoonlijk dashboard met gegevens van ondernemers. De website geeft een volledig en betrouwbaar overzicht van alles wat een ondernemer moeten weten om werkgever te worden. Minister Maggie De Block (Open Vld) ondersteunt zo ondernemers die de stap willen zetten.

Ondernemers hebben een grote impact op onze economie en zorgen voor de creatie van tienduizenden jobs. “Als we de komende jaren willen blijven inzetten op jobs, jobs, jobs, dan moeten we specifiek aandacht hebben voor startende werkgevers”, benadrukt Maggie De Block.

“Werkgever worden is een stap die vaak veel vragen oproept”, licht Maggie De Block toe. “Het was tot vandaag niet eenvoudig om een zicht te krijgen op alle verplichtingen die het werkgeverschap met zich meebrengt. De informatie was verspreid over veel verschillende websites en andere informatiebronnen.”

Van ondernemer naar werkgever

Op ikwilaanwerven.be kunnen ondernemers nu alle informatie vinden om werkgever te worden. Contracten, verzekeringen, sociale verplichtingen, het komt allemaal aan bod. Een handige checklist helpt om geen enkel aspect uit het oog te verliezen.

“Het is belangrijk dat ondernemers die iemand willen aanwerven goed weten waaraan ze beginnen”, zegt Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ. “Welke vragen moeten ze zich zeker stellen? Wat zijn de gevolgen van hun keuzes? Een geïnformeerde werkgever zal later minder snel in de problemen komen. Dat is niet alleen goed voor hemzelf maar ook voor zijn werknemers en de sociale zekerheid.”

Kosten inschatten

De belangrijkste vraag van een ondernemer is natuurlijk hoeveel een werknemer kost. Op ikwilaanwerven.be heeft die vraag daarom een centrale plek gekregen. Ondernemers vinden er de werknemersprofielen die typisch zijn voor hun sector.

Elk profiel is voorzien van een prijskaartje dat niet alleen de totale loonkosten toont, maar ook de kostenposten waaruit het totale bedrag is opgebouwd. De kosteninschatting houdt niet alleen rekening met het loon en sociale bijdragen, maar ook met andere kosten zoals verzekeringen. Ook mogelijke RSZ-verminderingen worden vermeld.

Toch gaan de profielen over meer dan kosten alleen. Bij de keuze van een werknemer spelen nog andere overwegingen een rol. Een jobstudent kan bijvoorbeeld financieel erg voordelig zijn, maar je kunt hem maar voor een beperkte tijd inzetten. Daarom vermelden de profielen ook de andere voor- en nadelen. “We willen de ondernemer in een oogopslag alle informatie geven die hem helpt om een geïnformeerde beslissing te nemen”, zegt Koen Snyders.

Extra ondersteuning voor ondernemers

Met de nieuwe website wil de RSZ ondernemers high level coachen. De RSZ kan geen dienstverlening op maat afleveren. “Daarvoor kunnen ondernemers terecht bij diverse gespecialiseerde dienstverleners”, zegt Koen Snyders.

“In vele gevallen is de boekhouder of bank het eerste aanspreekpunt. Maar ook socialedienstverrichters en beroepsorganisaties hebben een specifiek aanbod voor de startende werkgever. Wij beschouwen hen als erg waardevolle partners die een nuttige rol kunnen spelen in succesvol ondernemen”, zegt Maggie De Block.

Dashboard met eigen gegevens

Een ondernemer die zich aanmeldt (met itsme of zijn eID), krijgt ook toegang tot een persoonlijk dashboard. Dat geeft hem zicht op de wijze waarop zijn onderneming bij de overheid bekend is: de basisidentificatiegegevens van zijn onderneming bij RSZ en zijn personeelsbestand. Ook de e-Box, de elektronische brievenbus voor zijn contacten met de overheid heeft er een plek gevonden.

Het dashboard is een gamechanger. Voor het eerst krijgt een ondernemer geïntegreerd zicht op zijn RSZ-gegevens. “Hoewel het dashboard op dit ogenblik nog in zijn kinderschoenen staat, is het de bedoeling om het informatieaanbod later uit te breiden, zegt Maggie De Block.

”Op langere termijn moet het dashboard de volledige situatie van een onderneming ten overstaan van de RSZ tonen”, licht Koen Snyders toe. “De werkgever moet er een antwoord krijgen op vragen zoals Voldoe ik aan mijn RSZ-verplichtingen? en Zijn al mijn RSZ-facturen betaald? In overleg met de werkgeversorganisaties, startende werkgevers en sociale dienstverrichters brengen we de behoeften verder in kaart en zullen die stapsgewijs verder invullen.”