Leiders mobiliseren aandacht voor antimicrobiële resistentie

Geplaatst op 12 mei, 2021 om 11:00

Het gebied van de antimicrobiële resistentie (AMR) zoekt naar antwoorden in het proces waarbij geneesmiddelen niet meer werkzaam zijn tegen ziekmakende micro-organismen. Te veel en foutief gebruik van antibiotica maakt dat probleem steeds groter. “We moeten gepaste actie ondernemen tegen AMR,” aldus Maggie De Block, lid van de Global Leaders Group (GLG) tegen Antimicrobiële Resistentie. “AMR heeft impact in de ganse wereld voor mens en dier. Met de GLG brengen we AMR onder de aandacht van diverse fora in de wereld.”

Een belangrijke mijlpaal was de deelname van de GLG aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over AMR eind april. De leiders bepleitten er een aantal belangrijke acties die dringend moeten aangevat worden om oplossingen te bieden om deze ‘stille tsunami’ te bestrijden. De GLG formuleerde kernachtig hun Oproep tot actie tegen antimicrobiële resistentie en werd inmiddels door 108 landen waaronder België onderschreven.

De oproep tot actie legt nadruk op de nood om alle landen aan te zetten tot een beleid gericht op AMR overheen de sectoren van de volksgezondheid, dieren en duurzame voedselproductie. Verder dient werk gemaakt te worden van een sterk systeem voor AMR-surveillance in elke regio van de wereld. Een geslaagd beleid zal enkel mogelijk zijn indien de verschillende internationale en nationale overheden in voldoende financiële middelen voorzien. Ook betrokken industriële sectoren moeten op dat vlak hun verantwoordelijkheid opnemen. Om resultaat te bereiken is het van belang om de aangegane engagementen in daden en implementatie om te zetten.

Maggie De Block nam in mei 2021 deel aan de plenaire vergadering van de GLG. Ze onderstreepte het belang dat elk land in een one health nationaal plan over antimicrobiële resistentie en correct gebruik van antimicrobiële middelen, moet voorzien. “Elk werelddeel en regio moet inspanningen leveren. Daarbij moeten we elkaar maximaal helpen. Zo lang één van ons met het probleem kampt, is dat een probleem met gevolgen voor ons allemaal”, zo besloot GLG-lid De Block. “We zijn niet uit de crisis als we er niet allen uit zijn.” Een boodschap die overigens op veel sympathie van GLG voorzitter Mia Amor Mottley, eerste minister van Barbados, kon rekenen.