Lesbos: overleg met Griekse minister van Immigratie en Asiel

Geplaatst op 16 september, 2020 om 17:01

Maggie De Block, minister van Asiel en Migratie, ontving haar Griekse collega Giorgos Koumoutsakos, plaatsvervangend minister van Immigratie en Asiel, vanmorgen om de situatie in Lesbos, de steun van België en de toekomst van het Europese asiel- en migratiebeleid te bespreken.

Beide landen zijn het erover eens dat ad-hocmaatregelen, crisis na crisis, op lange termijn niet houdbaar zijn. Alleen een globale aanpak op Europees niveau kan een structurele oplossing bieden. Een duidelijk overzicht van de inspanningen van elke lidstaat zou een eerste stap zijn. Griekenland doet veel meer dan redelijkerwijs verwacht kan worden. Ook in Europees opzicht behoort België tot de lidstaten met de grootste inspanningen. Elke lidstaat zou een eerlijke bijdrage moeten leveren.

Griekenland dankt België voor zijn concrete steun aan de huidige situatie in Lesbos. Beide landen zijn overeengekomen om nauw samen te werken aan structurele oplossingen op Europees niveau. Ze spreken de hoop uit dat het Nieuwe Pact inzake Migratie en Asiel, dat binnenkort door de Europese Commissie zal worden gepresenteerd, oplossingen zal bieden voor de huidige uitdagingen. Zij roepen de andere lidstaten op om hun eigen eerlijke aandeel in de gemeenschappelijke EU-inspanningen op het gebied van asiel en migratie te blijven vervullen. Als elke lidstaat zijn eerlijke aandeel zou vervullen zoals België, dan zou Griekenland, maar ook andere landen zoals Malta en Cyprus, niet met zo’n hoge druk worden geconfronteerd.

Met het oog op de huidige situatie op Lesbos vraagt Griekenland aan België of er mogelijkheden zijn voor de opvang van een beperkt aantal kwetsbare asielzoekers. België wil zich nog meer solidair tonen en stelt voor om 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers, zoals gezinnen met kinderen, moeders of alleenstaande vrouwen, op te vangen. Griekenland zal België laten weten hoe de samenwerking verder kan worden uitgevoerd. Deze inspanning komt bovenop de Belgische belofte die deze week werd gedaan om twaalf niet-begeleide minderjarigen te herhuisvesten. Naar aanleiding van het verzoek van Griekenland eerder dit jaar had België al achttien andere niet-begeleide minderjarigen verplaatst. Zij zijn enkele weken geleden in België aangekomen.