Lieven Annemans, De Tijd, Zal mijn ziekenhuis verdwijnen?

Geplaatst op 26 mei, 2017 om 00:00

Een hervorming is hoognodig. Enerzijds kampen veel ziekenhuizen met verlies, waardoor men geregeld moet vaststellen dat sommige afdelingen te weinig verpleegkundigen hebben om goede kwaliteit te bieden, anderzijds bezondigen sommige zich aan te veel onderzoeken, behandelingen en onnodige opnames. … Vooreerst wordt het ziekenhuisnetwerk de nieuwe norm, en krijgt het de gedaante van een rechtspersoon, met alles wat daarbij hoort. Er komen in ons land 25 zogenaamde locoregionale netwerken. Elk netwerk moet een concreet plan voorleggen dat aangeeft welk ziekenhuis in het netwerk nog welke zorgopdrachten op zich neemt. De minister laat die plannen evalueren met aandacht voor kwaliteit en toegankelijkheid. … De minister zal over al die voorgestelde afspraken en nieuwe evenwichten waken en geeft ook aan dat ze periodiek zullen worden bijgestuurd. Pag. 12