Liliana Casagranda, Het Belang van Limburg, Patiënt krijgt stem

Geplaatst op 05 september, 2017 om 00:00

De Block wil de patiënten overal een stem geven: ook in de ziekenhuizen. De Block wil patiënten ook inspraak geven in de besteding van de budgetten. “Patiënten zullen ook zetelen in de nationale raad van ziekenhuisvoorzieningen”, zegt de minister. “Ze zullen dus zelf kunnen aangeven wat er in een ziekenhuis nodig is.” … Bekwame helpers “We gaan in de hervorming van de zorgberoepen (zogenaamde KB 78) ook opnemen dat ‘bekwame helpers’ ook zorgtaken mogen uitvoeren”, zegt Maggie De Block. “Nu mag dat juridisch niet. Dan kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld mee op schoolreis om te zorgen voor de kinderen. Of kan een leerkracht daar een opleiding voor volgen.” Pag. 2