Liliane Casagrande, Het Belang van Limburg, Bedrijven moeten meebetalen voor zieke werknemers

Geplaatst op 29 oktober, 2016 om 00:00

Het aantal langdurig zieken swingt de pan uit. In België waren er dat 370.000 eind vorig jaar, in Limburg 32.333, bijna 8% meer dan in 2014. De minister wil dat ook bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en inspanningen doen om ziekte bij hun werknemers te voorkomen. Nu betalen bedrijven de eerste maand loon. In het voorstel moeten ze vanaf de tweede tot de zevende maand 10% van de uitkering betalen. … “We willen een voorstel uitwerken waarmee we alle betrokkenen willen aanmoedigen om het probleem aan te pakken”, zegt De Block, die benadrukt dat het daarbij gaat om werknemers, werkgevers én artsen. “De concrete uitwerking wordt momenteel nog besproken binnen de regering. In een volgende fase stappen we met dat voorstel naar de sociale partners. Kleine bedrijven met een beperkt aantal werknemers worden vrijgesteld.” Pag. 1 & 9