Maggie De Block antwoordt op 1.000ste parlementaire vraag

Geplaatst op 14 september, 2015 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft vandaag het antwoord verzonden op de duizendste parlementaire vraag die ze ontving sinds haar eedaflegging op 11 oktober 2014. De meest vragen van volksvertegenwoordigers gaan over patiënten (b.v. over de terugbetaling), gezondheidszorgberoepen en sociale zaken.

Maggie De Block: “Ik ben blij met de belangstelling van de parlementsleden voor  volksgezondheid en sociale zaken. Al die antwoorden opstellen,  betekent veel werk voor onze administraties en mijn medewerkers. Ik dank hen dan ook voor de inspanningen die ze leveren om de vragen op tijd te kunnen beantwoorden.”

Parlementaire vragen zijn één van de middelen waar de volksvertegenwoordigers over beschikken om zich over het beleid van de regering en haar ministers te informeren. Het is een belangrijke informatiebron voor hen maar ook voor de pers en de burger.

De 1.000 vragen in cijfers:

 • 403 antwoorden op schriftelijke vragen;
 • 512 antwoorden op mondelinge vragen tijdens de 12 commissies voor de Volksgezondheid;
 • 37 antwoorden op mondelinge vragen tijdens de 3 commissies voor de Sociale Zaken;
 • 48 antwoorden op actuele vragen in plenaire vergadering.

De meest besproken thema’s:

 • Gezondheidszorgberoepen (vroedvrouwen, kinesitherapeuten…): 101
 • Patiënten (terugbetaling, geestelijke gezondheidszorg…): 92
 • Sociale zaken (re-integratietraject…) : 61
 • Geneesmiddelen : 58
 • Ziektes: 57
 • Hervorming van de ziekenhuisfinanciering: 37
 • Voeding/alcohol/drugs: 35
 • Administratief kader bij de federale overheid: 32