Maggie De Block bestudeert opheffing van levenslang verbod op bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen

Geplaatst op 27 mei, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gaat na of het mogelijk is van de levenslange uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen (MSM) op te heffen en dit op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Op een ronde tafel over de veilige bloedgift door MSM hebben vandaag minister De Block, wetenschappers, bloedinstellingen, professoren ethiek en sociologie en vertegenwoordigers van homobewegingen hun bevindingen of standpunt uiteengezet. De minister hoopt tegen het eind van de zomer een beslissing te nemen in het dossier. De ronde tafel is een initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Maggie De Block: “Evoluties in de wetenschap en de aanslepende maatschappelijke, ethische en sociale discussies waren redenen genoeg om onze bestaande regeling te evalueren en na te gaan of er aanpassingen nodig zijn.”

Daarnaast speelt ook de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat in de lente van 2015 gesteld heeft dat uitsluiting van MSM voor bloedgift toelaatbaar is, maar voldoende wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. Momenteel zijn MSM zijn in ons land levenslang uitgesloten van bloeddonatie. Nu alle standpunten aan bod zijn gekomen, zal minister De Block overleggen met de bloedinstellingen die nauw betrokken zijn en met andere partners om te komen tot eventuele aanpassingen van deze regeling. De gezondheid en de veiligheid van de patiënt blijvende ultieme toetssteen.

De uitdaging wordt het juiste evenwicht te vinden tussen aan de ene kant een minieme, maar feitelijk onvoorspelbare factor van verhoogde overdracht van infectieziekten. Aan de andere kant wil de minister rekening houden met de wens van burgers om op een verantwoordelijke manier bloed te geven en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Mogelijkheden

Minister De Block wil volgende mogelijkheden zeker bespreken:

  • De levenslange uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen opheffen op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Maggie De Block: “Na een welomschreven periode zonder seks met een andere man, zouden MSM de kans kunnen krijgen om bloed te doneren.”
  • De verfijning van de veiligheidsmechanismen zoals gedetailleerde vragenlijsten en een bevraging van seksueel risicogedrag door de transfusie-arts waarbij de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-bloedgever gerespecteerd wordt.