Maggie De Block: ‘Duurzame gezondheidszorg vraagt zorgvuldige planning van het medisch aanbod’

Geplaatst op 10 juli, 2015 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, onderstreepte vanavond het belang van een zorgvuldige planning van het aanbod van zorgprofessionals tijdens de installatie en de eerste plenaire vergadering van de nieuwe Planningscommissie medisch aanbod. 

“Om de kwaliteit, de duurzaamheid en de toegankelijkheid van ons gezondheidszorgsysteem te garanderen, moeten we ervoor zorgen dat het aantal zorgverstrekkers is afgestemd is op de zorgnoden van de bevolking. Vandaag, maar ook in de toekomst”, aldus minister De Block. “Daarvoor kan ik rekenen op de kostbare adviezen van de Planningscommissie medisch aanbod.”

De experts van deze commissie schatten de evolutie van het medisch aanbod en de toekomstige zorgbehoeften in en berekenen vervolgens het aantal zorgprofessionals dat we in de toekomst nodig zullen hebben. Op basis van hun adviezen bepaalt de federale overheid hoeveel beroepsvergunningen er uitgedeeld worden aan huisartsen, specialisten en tandartsen. Dit zijn de zogenaamde globale quota, die de Gemeenschappen vervolgens opdelen in subquota voor de verschillende subspecialisaties.

De eerste opdracht voor de nieuwe Planningscommissie wordt het vastleggen van de quota voor artsen vanaf 2022 en voor tandartsen vanaf 2021. Aangezien de basisopleiding tot arts zes jaar duurt en de opleiding tot tandarts vijf jaar, moeten die quota beschikbaar zijn vóór de start van het academiejaar 2016-2017.

Dynamisch kadaster
Een belangrijk hulpmiddel voor het opstellen van deze quota zijn de dynamische kadasters van de zorgberoepen in kwestie. Die kadasters brengen het huidige werkveld nauwkeurig in kaart – hoeveel professionals zijn er momenteel aan de slag, wat is hun activiteitsgraad, waar werken ze, hoe oud zijn ze, enzovoort – en laten de Planningscommissie toe om de toekomstige noden qua medisch aanbod te berekenen.

In mei van dit jaar stelde minister De Block het dynamisch kadaster van artsen voor, met gedetailleerde rapporten voor alle medische specialismen, en tegen eind dit jaar rondt de FOD Volksgezondheid het dynamisch kadaster van tandartsen af.

‘Uitzonderlijke kwaliteit’
Tijdens haar toespraak blikte minister De Block niet alleen vooruit op de toekomst, maar loofde ze ook de geleverde inspanningen van de FOD Volksgezondheid en van de ontslagnemende Planningscommissie. “De dynamische kadasters zijn instrumenten van een uitzonderlijke kwaliteit. De administratie en de Planningscommissie mogen terecht trots zijn op hun werk”, zei de minister. “En ik ben niet de enige die daar zo over denk. De kwaliteit van de planning van gezondheidszorgbeoefenaars in ons land wordt ook internationaal naar waarde geschat. België zit niet voor niets de werkgroep ‘Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting’ van de Europese Unie voor!”

De Planningscommissie is aangesteld voor vijf jaar. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de universiteiten, de ziekenfondsen, de gemeenschappen, het Riziv, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en uiteraard van de verschillende gezondheidszorgberoepen.