Maggie De Block en firma Alexion bereiken oplossing rond weesgeneesmiddel Soliris®

Geplaatst op 23 december, 2015 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, meldt dat ze een princiepsovereenkomst heeft bereikt met Alexion Pharmaceuticals. Hierdoor zal het weesgeneesmiddel Soliris beschikbaar worden gesteld voor alle Belgische patiënten die lijden aan een eindstadium nierfalen veroorzaakt door het atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS).

Door deze overeenkomst hebben deze patiënten onmiddellijke toegang tot Soliris en kunnen hierdoor op de wachtlijst voor een niertransplantatie worden geplaatst. De toediening van Soliris bij transplantatie kan het risico op afstoting bij de genoemde patiënten verlagen.

Maggie De Block: “Ik ben verheugd dat ons overleg met Alexion tot een overeenkomst heeft geleid waarbij onze patiënten baat hebben. De nefrologen die geconsulteerd werden door mijn beleidscel en andere specialisten hebben waardevolle informatie aangeleverd die heeft bijgedragen tot deze belangrijke princiepsovereenkomst.”

De princiepsovereenkomst – waarvan specifieke elementen vertrouwelijk zijn – is het startpunt van de reglementaire procedures die nodig zijn om tot een definitieve oplossing voor vergoeding te komen. Minister De Block en Alexion zullen in de komende maanden dan ook nauw blijven samenwerken om een finale overeenkomst te bereiken die ten goede zal komen aan patiënten die moeten leven met deze ernstige en zeer zeldzame ziekte.

Een doorlopend patiëntenregister waarin de nefrologen hun gegevens zullen inbrengen, zal ervoor zorgen dat er op continue wijze bewijs wordt verzameld met als doel het gebruik van Soliris bij de behandeling van deze patiënten te optimaliseren.