Maggie De Block en Koen Geens zorgen samen voor langdurige forensische opvang geïnterneerden

Geplaatst op 16 september, 2015 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Koen Geens, minister van Justitie, richten samen een afdeling in voor langdurige forensische opvang van geïnterneerde personen in het universitair psychiatrisch centrum (UPC) Sint-Kamillus in Bierbeek.

Geïnterneerden waarvoor geen therapeutische behandeling meer mogelijk is, zullen er buiten de gevangenis in een veilige en gezonde omgeving zorg op maat krijgen.

In Bierbeek zullen 30 geïnterneerden terecht kunnen. De eerste opnames zijn gepland tegen het voorjaar van 2016.

Maggie De Block: “Geestelijke gezondheidszorg is een prioriteit voor ons en we focussen op verschillende doelgroepen waaronder geïnterneerden. Er ontbrak menswaardige, langdurige residentiële zorg voor geïnterneerden die niet meer kunnen behandeld worden en weinig of geen kans maken op resocialisatie. Samen met mijn collega van Justitie hebben we een belangrijke stap gezet zodat we deze zeer zieke mensen in veilige omstandigheden kunnen verzorgen.”

Koen Geens: “Deze voorziening vult een ontbrekende schakel in het forensisch psychiatrisch circuit in en draagt bij tot de uitstroom van geïnterneerde personen uit onze gevangenissen, rekening houdend met het veiligheidsrisico voor de samenleving en de slachtoffers. ”

Beide ministers waarderen het feit dat het UPC Sint-Kamillus bereid is een deel van zijn infrastructuur aan te passen voor deze gespecialiseerde opvang.

De instelling, Justitie en Volksgezondheid nemen elk een deel van het budget voor hun rekening.

UPC Sint-Kamillus betaalt zo’n 206.300 euro voor de infrastructuurwerken die het ook voor andere psychiatrische patiënten uitvoert. Justitie neemt de 370.000 euro van de beveiligingswerken van het aparte blok voor zijn rekening.

Volksgezondheid betaalt jaarlijks 700.000 euro voor extra personeel zoals extra verpleegkundigen bovenop de 3,5 miljoen die het betaalt voor de basiszorg van 30 psychiatrische patiënten in een ziekenhuis.

Prioriteit

Het gaat om een proefproject dat beide ministers na een jaar evalueren.

Een gelijkaardige voorziening  zal ook in Wallonië gerealiseerd worden

Geestelijke gezondheidszorg is een prioriteit in het regeerakkoord van 10 oktober 2014. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block trok in 2015 al 21,2 miljoen euro uit voor de geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren. De netwerken worden per provincie gecoördineerd en de zorg op het terrein is versterkt via informatieverstrekking, mobiele teams en steun bij crisissituaties.

Een tweede belangrijke doelgroep van de geestelijke gezondheidszorg in het regeerakkoord zijn de geïnterneerden.

Forensisch psychiatrisch zorgnetwerk

Minister van Justitie Koen Geens heeft van bij de voorstelling van zijn Justitieplan aangekondigd dat er een verdere uitbouw van een forensisch psychiatrisch zorgnetwerk moest komen.

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Gent dat op 1 oktober 2014 geopend is, zal vanaf 1 oktober 2015 volledig bezet zijn. Het FPC Gent en het FPC Antwerpen, waarvan de bouw loopt, zijn bestemd voor geïnterneerden die behandeld worden met oog op re-integratie in de maatschappij.

Met de organisatie van de afdeling voor langdurige opvang van geïnterneerden in Bierbeek realiseren ministers Geens en De Block nu ook aangepaste opvang en zorg op maat voor een beperkte groep mensen die dit tot nu toe niet kregen.