Maggie De Block, experten en organisaties nemen veilige bloedgift door mannen die seks hebben met mannen onder de loep

Geplaatst op 11 mei, 2016 om 00:00

Vandaag, woensdag 11 mei 2016, heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een aantal opties toegelicht in verband met de veilige bloedgift door mannen die seks hebben met mannen (MSM). De HGR gaf de toelichting aan Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, aan Belgische en internationale experten en aan betrokken organisaties. Later deze maand volgt een rondetafel.

MSM zijn in ons land momenteel levenslang uitgesloten van bloeddonatie. Het rapport van de HGR komt op vraag van minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. De minister had eind mei 2015 gevraagd dat de HGR na zou gaan of het beleid inzake bloeddonatie door MSM zou kunnen evolueren.

Maggie De Block: “Enerzijds hadden we de aanslepende maatschappelijke en politieke discussies over bloeddonatie en de toegang ertoe. Anderzijds hadden we in de lente van 2015 ook  een uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat stelt dat uitsluiting van MSM voor bloedgift voldoende wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. Ik heb besloten dat het daarom hoog tijd was om alle argumenten in het kader van het beleid inzake bloeddonatie door MSM opnieuw te evalueren, zowel de wetenschappelijke evidentie als de maatschappelijke en ethische kant van de zaak. Onze ultieme toetssteen blijft daarbij uiteraard de volksgezondheid én de veiligheid van de patiënt.”

In de loop van de maand mei 2016 volgt intern overleg tussen alle betrokkenen en zullen de experten, organisaties en bloedinstellingen hun respectieve standpunten bepalen. Eind mei toetsen ze samen het wetenschappelijke standpunt aan de maatschappelijke kant van de zaak op een rondetafelconferentie. Op basis van dit brede debat zal minister De Block bepalen welke bijsturingen ze aan het beleid inzake bloeddonatie door MSM zal doorvoeren.