Maggie De Block investeert 3,25 miljoen in proefprojecten met gezondheidsapps

Geplaatst op 08 juni, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil volgend jaar een aantal gezondheidsapps testen en heeft daarvoor 3,25 miljoen euro veil.

Maggie De Block: “Digitale toepassingen geven patiënten de mogelijkheid copiloot te worden van hun gezondheid. Via apps zullen patiënten bijvoorbeeld hun hartslag en bloeddruk kunnen opvolgen.”

De proefprojecten met gezondheidsapps kaderen in een gezamenlijke werf van Maggie De Block en Alexander De Croo, minister van Digitale Agenda en Telecom. Met het uitbouwen van de “Digital Health Valley” moedigen beide ministers investeringen en innovatie op vlak van digitale gezondheid aan. De oproep voor projecten met gezondheidsapps wordt eind juni gelanceerd. Eén van de belangrijkste criteria waaraan de apps moeten voldoen, zijn privacy- en veiligheidsgaranties.

Hartslagmeter en smartphone

Digitale gezondheidstoepassingen zoals een hartslagmeter gekoppeld aan of zelfs in je smartphone, zullen in de toekomst deel uitmaken van onze gezondheidszorg. Momenteel bestaat echter geen enkele regelgeving rond die apps, er is geen juridisch kader en een vergoedingsmodel voor zorgverleners ontbreekt. Minister De Block wil zo snel mogelijk een aantal apps testen in pilootprojecten om na te gaan welke regelgeving, juridisch kader en vergoedingsmodel aangewezen zijn. Tijdens het verloop van de pilootprojecten zal daaraan ook meteen gewerkt worden.  Het project maakt deel uit van het actieplan e-gezondheid.

Maggie De Block: “Gezondheidsapps zijn een win-win situatie voor patiënt én voor zorgverstrekker. Patiënten kunnen hun gezondheid zelf permanent opvolgen maar ook sneller laten opvolgen. En de administratieve last voor zorgverstrekkers zal dalen want zij kunnen vel eenvoudiger en ook sneller de digitale informatie uitwisselen.”

Digital Belgium

De federale regering heeft vorig jaar “Digital Belgium” gelanceerd; de strategie om ons land in de digitale top drie van Europa te loodsen. In dit kader werkt minister De Block samen met haar collega Alexander De Croo aan het project “Digital Health Valley”.  Doel is in ons land de best mogelijke omstandigheden  creëren opdat bedrijven hier investeren in de ontwikkeling van digitale gezondheidsproducten zoals gezondheidsapps.

Alexander De Croo: “Ons land heeft altijd al een leidende rol gespeeld op vlak van innovatie in de gezondheidszorg. We moeten dezelfde leidersambities hebben op het vlak van digitale innovaties in de gezondheidszorg. Daarom bouwen we hiervoor in België een echt ecosysteem uit zoals we voor biotech gedaan hebben. “

Vijf domeinen voor gezondheidsapps

Maggie De Block start graag zo snel mogelijk met het testen van gezondheidsapps. Zorgverstrekkers kunnen deze zomer  een proefproject indienen binnen een van de volgende vijf domeinen: diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiënten met chronische pijn. De focus kan daarbij liggen op verschillende deelcategorieën binnen m-health, zoals zelfmanagement, telemonitoring, het gebruik van wearables, teleconsults, enzovoort. De digitale toepassingen of apps zelf moeten voldoen aan volgende criteria:

  • Voldoende garanties voor de privacy en de beveiliging van de gegevens.
  • Mobiele apps en medische hulpmiddelen moeten integreerbaar zijn met elkaar en met de andere e-gezondheidsdiensten. Als een app bijvoorbeeld de hartslag en de bloeddruk van een chronische patiënt registreert, dan moeten die gegevens vlot uitgewisseld kunnen worden met het elektronisch patiëntendossier van deze patiënt.
  • Als een medisch hulpmiddel wordt gebruikt in het project, dan moet dit hulpmiddel het Europese CE-label hebben
  • De digitale toepassing (bijvoorbeeld een app die uit je bloedwaarden afleidt dat je diabetes hebt) moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

De officiële lancering van de oproep vindt plaats eind juni 2016 en zal gebeuren via een gloednieuwe website en nieuwsbrief e-gezondheid.  Minister De Block hoopt in december of ten laatste begin 2017 met de eerste m-health pilootprojecten te kunnen starten. Ze voorziet 3,25 miljoen euro onder meer om het gebruik van de gezondheidsapps door de zorgverstrekkers terug te betalen; bijvoorbeeld voor een cardioloog die de resultaten van een hartslag-app van zijn patiënt leest in de plaats van de hartslag te meten tijdens een consultatie.