Maggie De Block: “Meer transparantie in gezondheidszorg en meer rechten voor wie het moeilijk heeft.”

Geplaatst op 27 maart, 2015 om 15:09

Op voorstel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft de ministerraad een pakket maatregelen goedgekeurd waaronder de opheffing van ereloonsupplementen die specialisten vragen aan patiënten die in daghospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer verblijven. Patiënten krijgen vanaf 1 juli 2015 in bepaalde situaties ook duidelijker informatie over het bedrag dat zij betalen voor verstrekte zorgen.

Maggie De Block: “Via deze wet maken we onze gezondheidszorg toegankelijker en betaalbaarder voor verschillende categorieën van mensen die het niet gemakkelijk hebben. We zorgen ook voor meer transparantie en bestrijden misbruiken en oneigenlijk gebruik zodat elke euro goed en correct kan besteed worden.”

De maatregelen zijn in een wet diverse bepalingen gegoten die nog voorgelegd wordt aan de Raad van State en aan het parlement.

Een overzicht:

Ereloonsupplementen daghospitalisatie

Vanaf 1 juli 2015 mogen specialisten niet langer een ereloonsupplement vragen aan patiënten die in daghospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer verblijven.

Deze regel geldt al voor een langer ziekenhuisverblijf en zal nu ook in voege gaan voor de verblijven in daghospitalisatie. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Mensen die het niet zo breed hebben, hebben recht op dezelfde kwaliteit van zorgen als iedereen.”

De maatregel kadert in de doelstelling van het regeerakkoord dat voor alle burgers een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg wil realiseren. 

Transparante informatie voor de patiënt

Vanaf 1 juli 2015 moet de patiënt verplicht een bewijsstuk van de zorgverlener krijgen in twee situaties:

  • als de zorgverlener elektronisch factureert
  • als tegelijkertijd medische zorgen zijn verstrekt die vergoedbaar zijn én medische zorgen die niet vergoedbaar zijn door de ziekteverzekering.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Zo is de factuur helder en kan de patiënt zien wat hij zelf bijdraagt en wat de ziekteverzekering vergoedt.”

Transparante informatie voor de patiënt over de financiële kant van de gezondheidszorgen is één van de maatregelen voorzien door het regeerakkoord.

Publicatieplicht voor ziekenfondsen

De ministerraad heeft beslist dat ziekenfondsen verplicht zijn hun statuten te publiceren op hun website. Ze moeten ook hun jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België zodat iedereen het document daar kan inkijken.

Met deze maatregel uit het regeerakkoord vergroot de financiële transparantie van de ziekenfondsen. De publicatieplicht gaat in zodra het koninklijk besluit hierover gepubliceerd is.

Sociaal statuut van adviserende geneesheren

Adviserend-geneesheren, geneesheren-directeurs bij verzekeringsinstellingen en controle-artsen die bij een openbare instelling werken, mogen niet langer een beroep doen op het sociaal statuut van artsen en de voordelen die daaraan verbonden zijn.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Met de huidige beslissing maken we een einde aan het oneigenlijk gebruik van dit statuut en zijn voordelen.”

Het RIZIV sociaal statuut was oorspronkelijk enkel bestemd voor artsen die daadwerkelijk de geneeskunde uitoefenen en die toegetreden zijn tot de conventie afgesloten tussen artsen en ziekenfondsen en als gevolg daarvan de afgesproken tarieven toepassen.

De maatregel gaat in tien dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. 

Kinderen met handicap en sociale maximumfactuur

De ministerraad heeft het licht op groen gezet zodat kinderen met een handicap nu automatisch op de sociale maximumfactuur kunnen rekenen. Het onderzoek naar het gezinsinkomen dat één van de voorwaarden is voor de maximumfactuur, vervalt dus ook voor hen.

Wezen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hadden al eerder recht op de sociale maximumfactuur. Dit betekent dat zij jaarlijks nooit meer dan 450 euro (of 350 euro als het chronische zieken betreft) remgeld of persoonlijke bijdrage voor hun gezondheidszorg hoeven te betalen en dat daarbij geen onderzoek naar het gezinsinkomen wordt gevoerd.

Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

Levende donatie organen

De ministerraad heeft beslist dat levende orgaandonoren in de toekomst zouden kunnen vrijgesteld worden van remgeld of dat er een vermindering van het remgeld zou kunnen komen op medische handelingen in verband met de donatie. Hierdoor hoopt de overheid orgaandonatie te stimuleren.

De beslissing van de ministerraad legt een wettelijke basis, de uitvoeringsmodaliteiten moeten nog volgen.

Financiering ziekenhuizen in geval van epidemie of pandemie

De ministerraad legt via de wet diverse bepalingen de basis vast zodat de overheid in de toekomst ziekenhuizen kan vergoeden voor de inzet van extra middelen in geval een zware epidemie of pandemie. Volgens de nieuwe regel moet de Hoge Gezondheidsraad eerst een epidemie vaststellen en dan kan de overheid ziekenhuizen forfaitair vergoeden als zij extra personeel en materiaal nodig hebben bijvoorbeeld om mensen in quarantaine te plaatsen.

De maatregel gaat in tien dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Zelfstandigen en geneeskundige zorgen

Zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten, bijvoorbeeld na een overstroming, hebben vanaf 1 juli 2015 ook vier kwartalen lang recht op geneeskundige verzorging, zo luidt de beslissing van de ministerraad van vandaag vrijdag 27 maart 2015.

Zelfstandigen die in geval van faillissement sociale verzekering genieten, hebben momenteel na een faillissement vier kwartalen lang recht op geneeskundige zorg. Volgens de nieuwe regel geldt dit recht ook voor zelfstandigen die niet failliet gaat maar hun activiteit gedwongen moeten stopzetten.

De maatregel gaat in tien dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.