Maggie De Block neemt pakket maatregelen rond geneesmiddelen met valproaat

Geplaatst op 28 februari, 2017 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de vragen rond geneesmiddelen met de molecule valproaat. Geneesmiddelen met valproaat kunnen onder andere aangeboren afwijkingen van het kind veroorzaken als ze tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Minister De Block heeft haar administratie gevraagd een informatiecampagne uit te werken rond geneesmiddelengebruik door zwangere vrouwen en door vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Ze heeft ook gevraagd het plaatsen van een pictogram op geneesmiddelen met valproaat grondig te onderzoeken.

Maggie De Block: “Ik begrijp het verdriet en kwaadheid van de ouders die zich vragen stellen bij het gebruik van geneesmiddelen met valproaat tijdens hun zwangerschap. Mijn eerste taak is nu vermijden dat dergelijke pijnlijke situaties zich in de toekomst nog herhalen.”

Begin juli 2016 heeft de minister aan de “Commissie geneesmiddelen voor menselijk gebruik” van het fagg, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, advies gevraagd in verband met het plaatsen van een pictogram op teratogene geneesmiddelen, zoals de medicijnen met valproaat.
Op basis van dat advies heeft de minister een pakket maatregelen uitgewerkt:.

Informatiecampagne: aan het fagg is gevraagd een informatiecampagne uit te werken rond geneesmiddelengebruik door zwangere vrouwen en door vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het moet een campagne zijn die jaarlijks herhaald wordt aangezien voortdurend andere jonge en oudere vrouwen betrokken zijn. De boodschap luidt “wat geneesmiddelen tijdens je zwangerschap betreft: praat erover met uw arts en met uw apotheker” en “lees de bijsluiter.”
Pictogram: om zoveel mogelijk mensen te bereiken die geneesmiddelen met valproaat nemen, wordt onderzocht of op alle geneesmiddelen met deze molecule een pictogram kan worden geplaatst.

Er zal onder meer overleg gepleegd worden met de Franse autoriteiten die beslist hebben dergelijke maatregel in te voeren. Minister De Block: “We willen nagaan welk informatief of educatief materiaal in Frankrijk zal ingezet worden, welke de goede praktijken zijn en waar eventuele struikelblokken zitten voor dergelijk pictogram.”

Europa.

De Belgische minister van Volksgezondheid wil aanpak rond de teratogene geneesmiddelen, en meer specifiek geneesmiddelen met de molecule valproaat, tot slot op de Europese agenda zetten om tot een coherente communicatie binnen alle lidstaten te komen.