Maggie De Block: “NIPT-test terugbetalen en zo jaarlijks 50 miskramen vermijden”

Geplaatst op 12 februari, 2015 om 00:00

 Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil vermijden dat vrouwen nog een miskraam krijgen als gevolg van een vruchtwaterpunctie als test voor downsyndroom. Minister De Block: “Samen met het RIZIV werken we aan de terugbetaling van de NIPT-test (niet-invasieve prenatale test) bij vrouwen die tot de risicogroep behoren.”

Gemiddeld vallen in België elk jaar ongeveer vijftig onvrijwillige zwangerschapsonderbrekingen voor na een vruchtwaterpunctie bedoeld om trisomie of het downsyndroom op te sporen. De niet-invasieve prenatale test is in België voor het eerst gebruikt in privélabo’s begin 2013. Deze test kijkt naar het DNA van het placenta van de moeder, schakelt elk risico op miskraam door de test uit en ontdekt trisomie met 99,8% zekerheid.

Op 2 februari 2015 heeft minister De Block het NIPT-overleg met het RIZIV gelanceerd. Zij wil dat de NIPT zo snel mogelijk wordt terugbetaald voor de risicogroep van 5.000 vrouwen die momenteel een vruchtwaterpunctie ondergaan. Als eerste resultaat van het overleg heeft De Block aan de Technisch Geneeskundige  Raad gevraagd een voorstel uit te werken.

Risicogroep

In België waren er de voorbije jaren gemiddeld zo’n 128.000 geboortes per jaar. Daarbij laten 100.000 vrouwen zich screenen op het risico op downsyndroom. De eerste screening is een echografie met nekplooimeting bij de foetus. Die eerste screening leidt tot een risicogroep van ongeveer 5.000 vrouwen die daarop een tweede trisomie-test, een vruchtwaterpunctie ondergaan. Maggie De Block: “Deze test is zodanig ingrijpend dat er soms complicaties ontstaan die in 50 gevallen of één procent van de risicogroep leiden tot een miskraam. Dat is bijzonder zwaar voor de ouders en hun familie.

Uit het overleg met het RIZIV is gebleken dat we de niet-invasieve NIPT kunnen terugbetalen voor de risicogroep. Dus wil ik dat doen.” De terugbetaling is mogelijk omdat de kosten van de vruchtwaterpuncties en de ziekenhuiskosten veroorzaakt door de complicaties wegvallen. De terugbetaling van de NIPT voor de risicogroep is ook een aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad en van het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE).

Kwaliteitsverbetering

Uit de berekeningen van het KCE is inmiddels gebleken dat de terugbetaling van de NIPT aan de risicogroep van 5.000 vrouwen een besparing van 1,6 miljoen oplevert. Minister Maggie De Block: “En die som wil ik meteen investeren in de kwaliteitsverbetering van de echografieën met nekplooimeting. Als gynaecologen deze echo’s nog beter leren interpreteren, zal dit trouwens ook baby’s met hartklachten ten goede komen.”