Maggie De Block pakt problematisch alcoholgebruik aan met gerichte maatregelen

Geplaatst op 24 maart, 2017 om 10:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, neemt een aantal maatregelen om problematisch alcoholgebruik gericht aan te pakken. Ze verduidelijkt onder andere de regels voor jongeren tussen 16 en 18 jaar oud: zij mogen enkel nog bier of wijn drinken en bijvoorbeeld geen alcoholische aperitieven meer. Het aantal controles op automaten met alcoholische dranken stijgt en de reclame voor alcoholproducten wordt strenger aangepakt.

Daarnaast voert minister De Block een reeks maatregelen uit die deel hadden moeten uitmaken van een interfederaal alcoholplan. Na tien jaar onderhandelen tussen het federale niveau en de deelstaten is daarover evenwel nog steeds geen akkoord bereikt.

Maggie De Block: “Ik wacht niet meer tot iedereen haar of zijn handtekening onder een eindtekst heeft gezet. Ik voer de maatregelen uit waarvoor ik bevoegd ben en ik voeg er nog een aantal nieuwe aan toe. Hopelijk nemen de overheden op de andere bestuursniveaus nu ook hun verantwoordelijkheid.”

Bier en wijn

De eerste nieuwe maatregel verduidelijkt de wetgeving over alcoholgebruik door jongeren tussen 16 en 18 jaar oud. Horecazaken of winkels zullen aan die jongeren enkel nog bier en wijn mogen verkopen en bijvoorbeeld geen alcoholische aperitieven meer.

Reclame

De overheid zal, ten tweede, ook strenger toezien op reclame voor alcoholhoudende producten. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zal een zitje krijgen in de Jury voor Ethische Praktijken (JEP). Elke grote reclamecampagne over alcoholhoudende producten op tv of radio zal op voorhand aan de JEP moeten worden voorgelegd. De boetes voor inbreuken op de reclameregels zullen stijgen.

Leeftijdsslot

Tot slot drijft minister De Block slot de controles op de automaten met alcoholische dranken op. Deze automaten moeten volgens de wet een leeftijdsslot hebben dat enkel met een identiteitskaart kan geopend worden. Door middel van extra controles wil de minister zorgen dat alle automaten een geldig en werkend leeftijdsslot gebruiken.

Hele reeks andere maatregelen

De drie nieuwe maatregelen komen bovenop alle andere acties uit het alcoholplan waarover federale en gemeenschapsministers momenteel nog steeds overleg plegen. Minister De Block voert de federale acties uit die onder haar bevoegdheid vallen en investeert extra budget in een aantal maatregelen.

Het gaat om:

  • Versterkte controle: de aanwerving van twaalf extra controleurs die toezien op de naleving van de wetgeving inzake de verkoop van alcohol aan min-zestienjarigen en min-achttienjarigen. Eind 2016 zijn de twaalf nieuwe controleurs in dienst getreden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
  • Vrijwillig etiket: overleg met de alcoholproducenten en -verdelers over het invoeren, op vrijwillige basis, van een etiket met de vermelding van de minimumleeftijd.
  • Alcohol-liaison op spoeddiensten: het organiseren en evalueren van specialisten met een alcohol-liaisonfunctie op de spoeddiensten van acht ziekenhuizen. In 2009 is een pilootproject gestart in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel dat nu uitgebreid is naar de spoeddiensten van acht ziekenhuizen: het Sint-Pietersziekenhuis Brussel, het Citadelziekenhuis Luik, het hospitaal van Chimay, de Groep Jolimont (La Louvière-Lobbes-Tubeke-Nijvel), UZ Gent, AZ Groeninge, Ziekenhuis Oost-Limburg en het hospitaal van Marche-en-Famenne. Een team van de personeelsleden op deze spoeddiensten zal opgeleid en gesensibiliseerd worden om snel problematisch alcoholgebruik op te sporen en te behandelen. Uit cijfers van enkele van deze spoeddiensten blijkt dat twintig procent van de patiënten een verhoogd risico op alcoholmisbruik lopen. De alcohol-liaisonteams zullen deze patiënten ook in verbinding stellen met andere experten en diensten die hen kunnen helpen.
  • Alcohol en zwangere vrouwen: er komen een sensibiliseringscampagne en extra vormingen voor zorgverleners zodat zij zwangere vrouwen of vrouwen die van plan zijn zwanger te worden nog beter kunnen wijzen op de gevaren van alcoholgebruik in de periode voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode.
  • Accijnsverhoging: de accijnzen op alcoholhoudende dranken zijn verhoogd. Dit actiepunt is reeds in 2016 uitgevoerd in samenwerking met de minister van Financiën Van Overtveldt.


Timing

Sommige maatregelen van het actieplan zijn al uitgevoerd of starten in de loop van 2017. Maatregelen waarvoor wetgevend werk nodig is zoals de bier- en wijnmaatregel, zullen tegen eind 2017 of in de loop van 2018 kunnen ingaan.