Maggie De Block vraagt de sector om thema’s voor pilootprojecten

Geplaatst op 07 juli, 2015 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid lanceert een oproep om thema’s in te dienen voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap. Minister De Block: “We willen zoveel mogelijk ideeën van het terrein verzamelen voor we met concrete projecten starten.” De thema’s voor de pilootprojecten moeten beantwoorden aan bepaalde kenmerken en hebben als adagium de centrale positie van de patiënt.

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering is één van de prioriteiten in de huidige legislatuur. De noden van de patiënten zijn veranderd, onze samenleving telt steeds meer ouderen en chronisch zieken die een ander soort zorg vragen, en er worden tal van vernieuwende behandelingen uitgevonden. Tegelijkertijd blijkt uit de MAHA-studies van Belfius dat jaarlijks meer en meer ziekenhuizen in het rood eindigen: 28 op 92 in 2012 en 40 op 92 in 2013.

Om de financiering van de ziekenhuizen duurzaam en gezond te maken, is de hervorming in de steigers gezet.

In een eerste fase willen minister De Block en haar team innovatieve ideeën over zorgorganisatie uittesten aan de hand van pilootprojecten, die via een aangepast model gefinancierd zullen worden. Na een evaluatie beslist de overheid of en welke projecten ze op ruimere schaal zal invoeren.

Vlak na de voorstelling van de aanpak van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering op 24 april ontving minister De Block al tientallen suggesties voor pilootprojecten. Maggie De Block: “Het is bijvoorbeeld al duidelijk dat één van de projecten zal draaien rond veilig bevallen met een korter ziekenhuisverblijf. Maar ik ben ervan overtuigd dat nog veel mensen op het terrein – dat mogen zeker ook patiënten zijn – vernieuwende ideeën hebben over zorgorganisatie. Dat kan gaan van chemobehandelingen thuis tot manieren om de financiering deels te laten afhangen van de geleverde  kwaliteit. Of bijvoorbeeld een netwerk van ziekenhuizen en zorginstellingen die de transmurale zorg anders structureren.”

Minister De Block wil met deze eerste oproep de prioritaire thema’s bepalen voor de pilootprojecten.

Ze lanceert haar oproep naar een groot aantal koepelorganisaties en instellingen uit de sector, naar de sociale partners en naar potentiële belanghebbenden zoals verzekeringsinstellingen en banken.

De thema’s voor de pilootprojecten moeten stroken met een aantal doelstellingen. Bijvoorbeeld:

  • het budget dat op dit moment aan de betrokken patiëntengroep wordt besteed, moet efficiënter ingezet worden;
  • de kwaliteit van de zorg moet minstens gelijk blijven maar liefst verbeteren;
  • en de kosten voor de patiënt mogen niet toenemen in vergelijking met de standaardzorg buiten het pilootproject.

Daarnaast zijn er ook enkele kenmerken waaraan ze moeten beantwoorden. Bijvoorbeeld:

  • de patiënt is nauw betrokken bij het behandeltraject;
  • de voorgestelde project is vernieuwend omdat meerdere ziekenhuizen en/of zorgverleners en -instellingen samenwerken of omdat er een nieuw soort samenwerking tussen zorgverleners wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld: samenwerking tussen artsen uit ziekenhuizen en thuisverpleegkundigen, tussen artsen van verschillende disciplines enz.
  • het gaat om evidence-based patiëntenzorg. Behandelingen waarvoor geen wetenschappelijke basis bestaat, komen niet in aanmerking.
  • het inzetten van ziekenhuiszorg wordt geoptimaliseerd: patiënten krijgen kwaliteitsvolle voor- en nazorg en hun verblijf in het ziekenhuis duurt niet langer dan nodig.
  • de innovatieve organisatie leidt tot vereenvoudiging en efficiëntiewinst, onder andere via het gebruik van het elektronisch patiëntendossier.

Suggesties voor thema’s, aangevuld met een beknopte verantwoording, zijn welkom op het mailadres hospfin-pilot@minsoc.fed.be tot en met 6 september 2015.

Wie extra informatie wenst over de doelstellingen en de kenmerken waaraan een thema moet voldoen, vindt die op de websites van de beleidscel van minister De Block en van de FOD Volksgezondheid en van het Riziv.