Maggie De Block: “We moedigen artsen en tandartsen aan de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven”

Geplaatst op 29 maart, 2015 om 15:24

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) lanceren een grootscheepse campagne rond “goedkoop voorschrijven” door artsen.

“Goedkoop voorschrijven” betekende vroeger dat huisartsen 50% goedkope geneesmiddelen moesten voorschrijven. Maggie De Block: “Vanaf dit jaar is de definitie verfijnd en moedigen we artsen en tandartsen aan de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven. De patiënten krijgen nog dezelfde kwaliteit van zorg maar de geneesmiddelen worden nog goedkoper voor patiënt en RIZIV.”

De overheid maakt op deze manier middelen vrij om te investeren in innovatieve geneesmiddelen.

De nieuwe regeling betekent jaarlijks voor de patiënten een besparing van 15 miljoen euro en voor de ziekteverzekering 30 miljoen euro. 

Nieuwe definitie

De nieuwe definitie van “goedkoop voorschrijven” omvat twee regels en een uitzondering.

Regel 1. Het geneesmiddel dat de arts voorschrijft behoort tot één van de drie goedkoopste op de markt.

Regel 2. Stel:

  • De prijs van het goedkoopste geneesmiddel is X.
  • Tussen X en X+5% bevinden zich meer dan drie geneesmiddelen
  • De arts en tandarts mogen kiezen uit alle geneesmiddelen waarvan de prijs zich bevindt tussen X en X+5%.

De uitzondering betreft chronisch zieken. Voor chronisch zieken moeten artsen ook de goedkoopste geneesmiddelen voorschrijven behalve als de arts meent dat veranderen van geneesmiddel voor verwarring of problemen zou kunnen zorgen. In dat geval mag de arts het geneesmiddel voorschrijven waarmee de patiënt vertrouwd is.

Voorschrijfgedrag

Artsen krijgen deze week een brochure over de nieuwe definitie van goedkoop voorschrijven en hun  voorschrijfgedrag in 2014.

Sinds 2005 zijn artsen en tandartsen verplicht een bepaald percentage aan goedkope geneesmiddelen voor te schrijven. Zij krijgen ook jaarlijks een verslag over hun persoonlijk voorschrijfgedrag. Het RIZIV bezorgt hen dit verslag zodat de artsen kunnen bijsturen

In 2005 schreven artsen gemiddeld 26,1% goedkope geneesmiddelen voor, in de eerste 8 maanden van 2014 54,8%.

Vanaf 1 januari 2015 verandert de verplichting naar “goedkoopste geneesmiddelen voorschrijven”. De informatiecampagne hierrond start volop eind maart 2015 zodat de informatieronde samenvalt met het verzenden van de voorschrijfprofielen.

Maggie De Block: “We vermoeden dat de percentages het eerste jaar een knik naar beneden zullen kennen omdat onze artsen vertrouwd moeten geraken met de nieuwe, striktere definitie.”

Evaluatie

In juli 2015 evalueert het RIZIV al de informatieverstrekking over de nieuwe maatregel om te zien of ze moeten bijsturen.

In 2016 vindt een eerste kwantitatieve evaluatie plaats. Op basis van gegevens van 2015 zal het RIZIV nagaan of artsen en tandartsen erin geslaagd zijn hun percentage goedkoopste voorschriften te halen.

Smartphone

De informatie over de goedkoopste geneesmiddelen wordt maandelijks gepubliceerd. Artsen vinden een lijst met goedkope geneesmiddelen via verschillende applicaties voor hun smartphone of tablet, op de website van het RIZIV of op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie.

De nieuwe definitie is van toepassing op geneesmiddelen die terugbetaald worden: originelen, generische en ook geneesmiddelen voorgeschreven op stofnaam want de apotheker is in dat geval verplicht een “goedkoopst” geneesmiddel af te leveren. Ook biologische geneesmiddelen en biosimilaire geneesmiddelen vallen onder de nieuwe regeling.