Maggie in Kopenhagen voor WHO One Health adviesgroep

Geplaatst op 10 november, 2022 om 14:57

 

Vorige week heeft Maggie De Block een WHO adviesgroep van internationale experten in Kopenhagen (Denemarken) voorgezeten om tot oplossingen te komen voor de One Health problematieken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een gespecialiseerd orgaan binnen de Verenigde Naties. De WHO benadert gezondheid vanuit een integrale visie, One Health. De interactie tussen gezondheid, mens, dier en omgeving staat daarbij voorop.

 

De recente COVID-19 pandemie heeft de One Health aanpak verder ingang doen vinden. One Health staat sindsdien hoog op de agenda in Europa (The European Green Deal) en ook voor de G20 (de organisatie van de 19 grootste economieën en de Europese Unie) is het een prioriteit. Om One Health operationeel uit te rollen heeft de WHO een Adviesgroep (Technical Advisory Group, kortweg TAG) opgericht met internationale experten. Voormalig Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is daarbij gevraagd om deze Adviesgroep voor te zitten. “Ik ben bijzonder blij met de vraag vanuit de WHO om het voorzitterschap op te nemen van de nieuw opgerichte Adviesgroep. We hebben met ons land een traditie op vlak van internationale samenwerking en ook op vlak van gezondheidsbeleid is dat meer dan ooit nodig”, aldus De Block.

Het was Hans Kluge, directeur van de Europese tak van de WHO, die De Block vroeg om de TAG voor te zitten: “Maggie heeft een uniek profiel. Ze weet hoe belangrijk het is om een performant gezondheidsbeleid te voeren en heeft  als arts zowel de terreinkennis als de politieke ervaring om banden te smeden en internationale samenwerking te versterken. Ik kijk dan ook uit naar een boeiende samenwerking.”

De Block van haar kant benadrukt het belang van een integrale aanpak: “De gezondheid van mens en dier, de toestand van de ecosystemen of de waterkwaliteit zijn geen op zichzelf staande problematieken. Integendeel: al die zaken beïnvloeden elkaar. Door vanuit die visie ook internationaal beleid te voeren kunnen we een positieve impact hebben op de gezondheid in al haar aspecten.”