Mantelzorgers krijgen erkenning en betaald verlof

Geplaatst op 03 april, 2019 om 18:08

Binnenkort krijgen mantelzorgers die voor de zwaarste zorgverlening staan een officieel statuut. Minister De Block (Open Vld) erkent op die manier mantelzorgers die een stap terugzetten in hun professionele leven om een dierbare te kunnen helpen.

Naar schatting 800.000 burgers in ons land doen op één of andere manier aan informele zorg. Werknemers in die situatie zullen een beroep kunnen doen op verlof voor medische bijstand. Daarover bereikte de commissie Sociale Zaken vandaag een akkoord. Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied je voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kan ook mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis.

Minister Maggie De Block: “Mantelzorgers zetten hun professionele en persoonlijke ambities ‘on hold’ om te kunnen zorgen voor iemand die hen na aan het hart ligt. Hun hulp is van onschatbare waarde. Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de sociale zekerheid.”

Ook voor zelfstandigen

Drie op de vier bejaarden willen zolang mogelijk thuis worden verzorgd. “De betere ondersteuning van mantelzorgers zal daarbij helpen. Zowel zelfstandigen als werknemers komen in aanmerking voor dit nieuwe statuut”, vertelt Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld).

Minister De Block zorgt ook dat wie lange tijd afwezig is op het werk en een ziekte-uitkering ontvangt in aanmerking komt voor de bescherming als mantelzorger. Daarvoor is een toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds nodig.

Voor erkende mantelzorgers komt er een uitbreiding van voltijds verlof voor medische bijstand van 12 maanden naar 18 maanden. “Als je deeltijds aan het werk bent, worden dat 36 in plaats van 24 maanden onder dezelfde voorwaarden”, verduidelijkt Kamerlid Sandrine De Crom (Open Vld). Dat zijn de aanwezige commissieleden overeengekomen.

Stapsgewijze invoering

De invoering zal stap voor stap gebeuren. Elk jaar komt er één maand bij voor wie voltijds werkt en twee maanden voor wie deeltijds aan de slag is.

Door de vergrijzing van de bevolking zal de zorgnood de komende jaren alleen maar toenemen. De ondersteuning van de inspanningen van mantelzorgers is een manier om deze cruciale, informele zorg beter te valideren.