Mantelzorgverlof telt binnenkort ook mee voor pensioen federale ambtenaren

Geplaatst op 21 februari, 2020 om 15:35

Op de Ministerraad is vandaag beslist om het verlof voor mantelzorgers in aanmerking te nemen voor het pensioen van de federale ambtenaren en die van de autonome overheidsbedrijven. Zo geldt voor hen voortaan dezelfde gelijkstelling van dit verlof voor het pensioen van werknemers.

Kinderen die bijzondere zorg nodig hebben, een ouder die zich plots in een situatie van afhankelijkheid bevindt, een naaste vriend die zwaar ziek wordt: iedereen kan gedurende zijn leven worden geconfronteerd met een moeilijke situatie waarin men het wat rustiger aan moet doen op het werk om te zorgen voor iemand die men graag ziet. Om rekening te houden met deze delicate menselijke situaties werd het verlof voor mantelzorgers gecreëerd. Die laatsten kunnen ouders, kinderen, echtgenoten of naasten zijn die een zieke of gehandicapte persoon in een situatie van zware afhankelijkheid verzorgen. Bijna 800.000 mensen vervullen deze rol in België. Ze beslissen om dagelijks naasten te helpen die het slachtoffer zijn van een vermindering van de zelfredzaamheid en die continue bijstand nodig hebben.

Een steeds bredere erkenning

Dit verlof voor erkende mantelzorgers werd gecreëerd door de wet van 17 mei 2019. De tekst heeft vanaf het begin voorzien in een gelijkstelling voor het pensioen van de werknemers: de verloven die in dit kader zijn genomen worden beschouwd als een voortzetting van de loopbaan en worden ook als zodanig in de pensioenloopbaan opgenomen. Deze vrijdag heeft de Ministerraad eveneens beslist om dit verlof in aanmerking te nemen voor de pensioenberekening van de statutaire ambtenaren van de federale staat en die van de autonome overheidsbedrijven. Het verlof wordt toegevoegd aan de lijst van verloven die in aanmerking genomen kunnen worden voor de pensioenberekening van de publieke sector. Ter herinnering, de contractuele ambtenaren werden reeds geïntegreerd in het systeem dat werd voorzien voor de werknemers.

De invoering van het verlof als zodanig voor de federale statutaire ambtenaren volgt trouwens zijn wetgevend pad met een onderhandeling voorzien in het Comité A volgende maand.

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen:

“De beslissing die vandaag door de Ministerraad werd genomen laat toe een nieuwe stap te zetten in de erkenning van de sociale rechten ten gunste van de mantelzorgers. Ik vind het legitiem dat de periode van verlof als mantelzorger voor een zieke ouder of een gehandicapt kind in aanmerking wordt genomen voor het pensioen. Vandaag hebben wij het nodige gedaan om deze uitbreiding van de rechten van de mantelzorgers te realiseren en hierover verheug ik me.”

David Clarinval, Minister van Ambtenarenzaken:

“De beslissing die deze vrijdag is genomen is in mijn ogen belangrijk omwille van twee redenen. Ten eerste omdat ze het nemen van dit verlof vergemakkelijkt door een eventuele bestraffing op het ambtenarenpensioen op te schorten. Ten tweede omdat er geen enkele reden is om in dit verband een verschil te maken tussen de statutaire en de contractuele ambtenaren van de federale publieke sector wanneer het de verzorging van een naaste betreft. Met deze beslissing creëren wij een maatschappij waarin men zorgt draagt voor elkaar.”

Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken:

“Mantelzorgers zetten hun professionele en persoonlijke ambities ‘on hold’ om te kunnen zorgen voor iemand die hen na aan het hart ligt”, zegt minister Maggie De Block (Open Vld). “Hun hulp is van onschatbare waarde. Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de sociale zekerheid.”

De minister wil dat de erkenning van mantelzorgers er zo snel mogelijk komt. Het wettelijk kader om het statuut toe te kunnen kennen is in oktober goedgekeurd door de ministerraad. Vooraleer dit in werking kan treden moeten nog de nodige adviezen worden verleend. Momenteel loopt de adviesprocedure bij de Raad van State. Daarna kan minister Maggie De Block overgaan tot ondertekening van het Koninklijk Besluit en publicatie in het Belgisch Staatsblad.