MEC, De Standaard, Big Pharma is watching us

Geplaatst op 07 oktober, 2017 om 00:00

De diagnoses van individuele patiënten behoren tot het medisch beroepsgeheim. Het artsensyndicaat BVAS legde de contracten van QuintilesIMS voor aan een advocaat en plaatst vraagtekens. ‘Door het coderingssysteem zijn de gegevens slechts gedeeltelijk geanonimiseerd en in sommige gevallen niet geanonimiseerd’, zegt BVASvoorzitter Marc Moens. ‘Het beroepsgeheim komt daardoor mogelijk in het gedrang en dat is onaanvaardbaar.’ Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (beiden Open VLD) zullen daar oren naar hebben. Vrijdag beklemtoonden ze dat patiëntengegevens gevoelige data zijn. ‘Het zijn gegevens die zo streng mogelijk beschermd moeten worden. De privacy van patiënten moet op elk moment gegarandeerd zijn.’ Pag. 7