Medische kosten bij “levende donatie” vallen bijna helemaal weg

Geplaatst op 21 november, 2016 om 00:00

Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid moeten de mensen die bij leven een orgaan afstaan niet langer betalen voor bepaalde medische kosten na de orgaandonatie. Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft vandaag, 21 november 2016, groen licht gegeven voor deze maatregel. In de overeenkomst 2015 tussen de geneesheren en de verzekeringsinstellingen is hiervoor een bedrag van 263.000 euro voorzien.

Tot nu toe nam de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een groot deel van de medische kosten voor een orgaandonatie bij leven voor haar rekening. Een deel bleef echter ten laste van de donor. Maggie De Block: “Wie bij leven een orgaan afstaat, stelt een uitzonderlijk gebaar. Het is essentieel dat we uit respect voor deze mensen alle financiële drempels van orgaandonatie wegnemen.”

Concreet betekent dit dat orgaandonoren geen remgeld meer moeten betalen op de meeste geneeskundige verstrekkingen die worden verricht binnen het jaar na de ziekenhuisopname voor het afnemen van een of meerdere organen. In die periode lopen de kosten namelijk het meest op voor de donor.

Ook de raadpleging en de verstrekkingen betreffende klinische biologie en radiologie moeten de donors van het eerste tot het tiende jaar na de orgaanafname niet meer betalen. Het gaat hier om verstrekkingen die rechtstreeks verband houden met de orgaandonatie.

Momenteel is er een tekort aan donoren en daarom valt het steeds vaker voor dat mensen bij leven een orgaan afstaan.

In 2015 vonden er 90 levende donaties plaats (57 nieren en 33 levers), terwijl datzelfde cijfer voor 2014 en 2013 respectievelijk 107 (67 nieren en 40 levers) en 105 (63 nieren en 42 levers) bedroeg.

Het Koninklijk Besluit met deze maatregelen wordt in de lente van 2017 gepubliceerd en gaat daarna in.