Meer aandacht voor waarden en normen bij asielaanvragen

Klein Kasteeltje
Geplaatst op 23 mei, 2019 om 11:36

Asielzoekers zullen binnenkort een document krijgen met toelichting over onze fundamentele waarden en normen. Bovendien zullen ze verwezen worden naar informatiesessies hierover en zal het ook aan bod komen bij de individuele begeleiding. “Wie een asielaanvraag indient verblijft al snel enkele maanden in ons land, in afwachting van een beslissing. Het is daarom belangrijk dat ze vanaf het begin uitleg krijgen over onze fundamentele spelregels, zoals de gelijkheid van man en vrouw, de rechten voor holebi’s of de vrijheid van geloof”, zegt minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open Vld).

In de opvangcentra van het Croix Rouge de Belgique krijgen asielaanvragers al een tijdje lessen over onze normen en waarden. Vanaf 2019 kunnen de asielaanvragers ook in de centra van Fedasil de opleiding volgen. Onlangs werd ook nog een sensibilisatieproject specifiek rond LGBTQI+ opgestart. Ook het Rode Kruis Vlaanderen ontwikkelde een gelijkaardige traject in samenwerking met Sensoa. De projecten zijn niet alleen gericht op de opgevangen asielzoekers. In elk project wordt gestreefd om ook de medewerkers te sensibiliseren dankzij specifieke trajecten.

Minister De Bock gaat nu nog een stap verder. Asielzoekers zullen bij aankomst in een opvangcentrum het waardenkader ontvangen, een document over onze waarden en normen. Dit wordt toegevoegd aan het huishoudelijk reglement van het opvangcentrum en wordt met de bewoner besproken. De asielzoeker zal ook beter geïnformeerd worden over de infosessies die georganiseerd worden en aangemoedigd hieraan deel te nemen. Tijdens de individuele trajectbegeleiding wordt het document in herinnering gebracht, opdat deze normen en waarden door iedereen gekend zijn. Zo krijgen asielaanvragers vroegtijdig info over hun rechten en plichten in België.

“Basisregels vanaf het begin duidelijk maken”

Maggie De Block, minister van Asiel en migratie: “Wie in ons land verblijft moet onze normen en waarden kennen en respecteren. Er zijn basisregels in onze samenleving die niet onderhandelbaar zijn. Het is belangrijk dat asielaanvragers zo snel mogelijk geïnformeerd worden over welke gedrag van hen verwacht wordt. Mensenrechten zijn hier belangrijk. Men raakt een vrouw niet zomaar aan. Ook vrouwen die op vrouwen vallen en mannen die op mannen verliefd worden laten we gerust. En iedereen is vrij om te geloven wat hij wil of zelfs niet te geloven.”

Asielzoekers die erkend worden, stromen in Vlaanderen en in Wallonië door naar de inburgeringstrajecten. In Brussel zullen ze pas vanaf 2020 verplicht zijn om zo’n inburgeringstraject te volgen. Tijdens dat traject krijgen ze volwaardige inburgeringscursussen, met ook aandacht voor onze waarden en normen. “Maar op dat moment verblijven deze mensen al maanden in ons land. Daarom is het belangrijk dat we asielzoekers al vroeger duidelijk maken welke basisregels hier gelden”, zegt De Block. De nieuwe aanpak zal via een ministerieel besluit worden vastgelegd.